jrprint

หน้าหลัก | สุขภาพดี | สุภาพสตรี | การแปลผลเลือด | โรคต่างๆ | วัคซีน

adv

การตรวจวินิจฉัยและการรักษาหัวใจโตการตรวจเพื่อหาสาเหตุของหัวใจโต

หัวใจโต

การรักษาโรคหัวใจโต

การรักษาจะมุ่งเน้นไปที่การรักษาต้นเหตุ แต่หากผู้ป่วยเกิดอาการก็จำเป็นต้องได้ยาเพื่อรักษาอาการ ยาที่มักจะใช้ได้แก่

การรักษาอื่นๆที่อาจจะมีความจำเป้น

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

นอกจากจะใช้ยาแล้วการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจะทำให้ควบคุมอาการได้ดียิ่งขึ้น

หัวใจโต

เพิ่มเพื่อน