หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ


 
 1. การได้รับยาคุมกำเนิด

อาจจะให้ในหญิงวัยทองที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจหลายประการ เช่น LDLที่สูง

 1. การตรวจร่างกายประจำปี

การตรวจร่างกายประจำปีมีความสำคัญโดยเฉพาะผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคสูง เนื่องจากปัจจัยเสี่ยงบางอย่างจะไม่มีอาการ เช่น ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง การตรวจร่างกายประจำปีจะทำให้เราทราบปัจจัยเสี่ยงของเรา

 1. การรับประทานอาหารที่มีคุณภาพ

การรับประทานอาหารที่มีคุณภาพต้องประกอบไปด้วยปริมาณพลังงานที่ไม่มากเกินไป มีแร่ฐาตครบถ้วน ครบห้าหมู่ หลีกเลี่ยงอาหารมัน เค็ม หรือหวาน อ่านเรื่องอาหารคุณภาพที่นี่

 1. การจัดการเรื่องความเครียด

ความเครียดมักจะเป็นปัจจัยหนึ่งของการเกิดโรคหัวใจ การมองโลกในแง่ดีหรือเชิงบวกจะช่วยลดความเครียดได้ อ่านเรื่องการจัดการเกี่ยวกับความเครียด

 1. การดื่มสุรา

การดื่มสุราพอเหมาะจะช่วยลดการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ หากดื่มมากเกินไปจะทำให้ความดันโลหิตสูงขึ้น อ่านที่นี่

การป้องกันหลอดเลือดหัวใจตีบโดยการใช้ยา

หากคุณตรวจร่างกายแล้วพบว่าเป็นโรค การใช้ยาควบคุมโรคจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจยาที่นิยมใช้คือ

 1. ยาป้องกันการแข็งตัวของเลือด Antiplatelet drug
 1. ยาปิดกันเบต้า Betablock ยานี้จะลดความดันโลหิต ลดการเต้นของหัวใจ และลดการใช้ออกซิเจนของกล้ามเนื้อหัวใจ
 2. Angiotensin-converting enzyme inhibitor ยานควรจะให้ภายใน 24-48ชั่วโมง จะใช้ได้ดีในรายที่หัวใจทำงานไม่ดี ผู้ป่วยสูงอายุ ผู้ป่วยเบาหวาน ผู้ป่วยที่มีโรคหลอดเลือดแดงส่วนปลาย
 3. ยาลดไขมัน Statin การใช้ยาลดไขมันจะช่วยการตีบของหลอดเลือดหัวใจ
 4. Omega-3 fatty acids,ซึ่งมีรายงานว่าลดอัตราการเสียชีวิตลงได้

ปัจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดแดงหัวใจตีบ

 1. อายุ ชายมากกว่า 45 ปี,หญิงอายุมากกว่า 55 ปี หรือวัยหมดประจำเดือน
 2. ความดันโลหิตสูง มากกว่า 140/90 มม.ปรอท
 3. โรคเบาหวาน
 4. สูบบุหรี่
 5. HDL cholesterol < 35 mg%
 6. มีญาติสายตรงเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบก่อนวัย(ชายน้อยกว่า55ปี หญิงน้อยกว่า 65 ปี)
 7. ถ้า HDL > 60 mg% ให้ลบปัจจัยเสี่ยงออกข้อหนึ่ง

Secondary Prevention of Heart Attack

Secondary prevention measures are essential to help prevent another heart attack. Do not leave the hospital without discussing these secondary prevention steps with your doctor:

Secondary Prevention

Patients can reduce the risk for a second heart attack by following secondary prevention measures. No one should be discharged from the hospital with these issues being addressed and appropriate medications prescribed. Lifestyle choices, particularly dietary factors, are equally important in preventing heart attacks and must be strenuously adhered to.

Blood Pressure. Aim for a blood pressure of less than 130/80 mm Hg.

Cholesterol. LDL (“bad”) cholesterol should be substantially less than 100 mg/dL. If triglycerides are greater than or equal to 200 mg/dL, then non-HDL-C should be less than 130 mg/dL. [Non-HDL-C is the difference between total cholesterol and HDL (“good") cholesterol levels.] Nearly all patients who have had a heart attack should receive a prescription for a statin drug before being discharged from the hospital. It is also important to control dietary cholesterol by reducing intake of saturated fats to less than 7% of total calories. Increased omega-3 fatty acid consumption (by eating more fish or taking fish oil supplements) can help reduce triglyceride levels.

Exercise. Exercise for 30 - 60 minutes 7 days a week (or at least a minimum of 5 days a week).

Weight Management. Combine exercise with a healthy diet rich in fresh fruits, vegetables and low-fat dairy products. Your body mass index (BMI) should be 18.5 - 24.8. Waist circumference is also an important measure of heart attack risk. Men’s waist circumferences should be less than 40 inches (102 centimeters), while women’s should be below 35 inches (89 centimeters).

Smoking. It is essential to stop smoking. Also, avoid exposure to second-hand smoke.

Anti-Platelet Drugs. Your doctor may recommend you take low-dose aspirin (75 - 81 mg) on a daily basis. If you have had a drug-coated stent inserted, you must take another anti-platelet drug along with aspirin for at least 1 year following surgery. (Aspirin is also recommended for some patients as primary prevention of heart attack.)

Other Drugs. Your doctor may recommend that you take an ACE inhibitor or beta blocker drug on an ongoing basis. It is also important to have an annual influenza (“flu”) vaccination.

Rehabilitation

Physical Rehabilitation

Physical rehabilitation is extremely important after a heart attack. Patients with recent episodes of acute coronary syndrome also generally need some sort of supervised exercise training. Cardiac rehabilitation may include:

Patients generally return to work in about 1 - 2 months, although timing can vary depending on the severity of the condition.

Sexual activity after a heart attack has a low risk and is generally considered safe, particularly for people who exercised regularly before the attack. The feelings of intimacy and love that accompany healthy sex can help offset depression.

Emotional Rehabilitation

Major depression occurs in many patients who have ACS or who have had heart attacks. Studies suggest that depression is a major predictor for increased mortality in both women and men. (One reason may be that depressed patients are less likely to comply with their heart medications.)

Guidelines now recommend depression screening for all patients who have had a heart attack. Psychotherapeutic techniques, especially cognitive behavioral therapies, may be very helpful. For some patients, certain types of antidepressant drugs may be appropriate.

กลับหน้าแรก

   

โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ | ระบาดวิทยา |อาการของโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ | อาการเจ็บหน้าอก | การวินิจฉัยโรค | คลื่นไฟฟ้าหัวใจ | ผลการตรวจเลือด | ข้อมูลที่ต้องบอกแพทย์ | กลไกการเกิดโรค | การแบ่งประเภทของกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด | ปัจจัยที่กระตุ้นทำให้เกิดโรค | จะพบแพทย์เมื่อไร |การป้องกันทุติยภูมิ | ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด | การรักษา | การใส่สายสวนหัวใจ | การทำบอลลูน | การฟื้นคืนชีพ | การดูแลเบื้องต้น ||การป้องกันเส้นเลือดตีบ | การตรวจโรคหัวใจทางห้องปฏิบัติการ| โรคแทรกซ้อน |การตรวจหัวใจหลังกล้ามเนื้อหัวใจตาย | การตรวจพิเศษในผู้ป่วยที่หัวใจขาดเลือด | อาหารกับโรคหัวใจ | บุหรี่กับโรคหัวใจ | การออกกำลังกาย


fb google

ทีมงาน Siamhealth.net ได้นำเสนอข้อมูลทางสุขภาพสำหรับประชาชน และมีความยินดีอนุญาติให้นำข้อมูลไปประกอบการสอน หรือแนะนำประชาชนหรือทำแผ่นพับเพื่อประกอบการสอน แต่สงวนลิขสิทธิ์ห้ามนำเนื้อหาหรือข้อมูลในเวปไปใช้ในสื่อ internet หรือสิ่งพิมพ์อื่นๆ กรุณาแจ้งขอจาก webmaster ก่อน หากตรวจพบว่ามีการระเมิดจะดำเนินตามกฎหมาย

ติดต่อโฆษณา About us | Disclaimer | ติดต่อ Web master หรือโทร 086-9869168