หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ


 

อาการของโรคเป็นอย่างไร

ผู้ป่วยมักมีอาการไข้สูง ปวดศีรษะรุนแรง ปวดเมื่อกล้ามเนื้อ ถ่ายเหลวร่วมกับอาการแสดงเฉพาะของโรค เช่น ซึม คอแข็ง อาเจียน ซ็อก หอบ หัวใจล้มเหลว ฯลฯ อัตราเสียชีวิตพบได้ร้อยละ 5-20 เนื่องจากเชื้อโรคนี้ทำให้เกิดโรคได้หลายระบบที่สำคัญได้แก่ เยื่อหุ้มสมองอักเสบ หูดับ อาการทางผิวหนัง ลิ้วหัวใจอักเสบ

อาการทั่วๆไปที่พบได้แก่

การวินิยฉัยโรค

แพทย์จะวินิยฉัยจากประวัติการสัผัสหมู่ป่วย หรือการรับประทานอาหารสุกดิบๆ การตรวจร่างกายพบว่ามีไข้ คอแข็ง สูญเสียการได้ยิน การวินิจฉัยที่สำคัญคือเจาะเพาะเชื้อจากเลือดหรือสารหลังพบเชื้อนี้

การรักษาโรค

การรักษาที่ได้ผลดี คือการให้ยาฉีดเพนนิซิลลิน (Penicillin) ขนาดสูงเข้าหลอดเลือดดำ นานหลายสัปดาห์ หรือยา Ceftriaxone เข้าหลอดเลือดดำ ceftriaxone 2 g ทุก12 ชั่วโมงป็นเวลา 14 วัน อัตราการหาย 97% Penicillin G ขนาด 24 ล้าน U ต่อวันเป็นเวลา 10 วัน

ผลจากการป่วยของโรคนี้เป็นอย่างไร
กว่าครึ่งของผู้ที่หายป่วยจากโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบจะมีประสาทหูเสื่อมถาวร โดยมักเกิดในหูสองข้าง และเสื่อมระดับรุนแรง หรือหนวก ซึ่งบำบัดฟื้นฟูโดยการฝึกอ่านปาก ใส่เครื่องช่วยฟัง กรณีหูหนวกอาจผ่าตัดฝังประสาทหูเทียม แต่มีค่าใช้จ่ายสูงมาก

มีวิธีป้องกันโรคนี้อย่างไร

การป้องกันไข้หูดับทำได้โดย

  1. การป้องกันเชื้อจากหมูสู่คนได้แก่
  1. การดูแลสถานที่เลี้ยงสัตว์ให้ถูกสุขอนามัย
  2. เลิกทานลาบหลู้ ส้า ซึ่งปรุงโดยใช้เนื้อหมูดิบ เลือด และชิ้นส่วนต่าง ๆ ของหมูดิบ
  3. ไม่กินหมูที่ป่วย หรือหมูตายจากโรค
  4. การปรุงเนื้อหมูให้ปลอดภัยจากไข้หูดับ คือ หากผู้ปรุงมีแผลผิวหนังต้องปิดแผล และสวมถุงมือขณะปรุง เลือกซื้อเนื้อหมูจากตลาดสด และห้างสรรพสินค้าซึ่งจะผ่านการตรวจเช็คมาตรฐานจากโรงฆ่าสัตว์ ไม่ซื้อเนื้อหมูที่มีกลิ่นคาว สุคล้ำ เนื้อยุบ ต้มด้วยอุณหภูมิตั้งแต่ 70 องศาเซลเซียส นานอย่างน้อย 10 นาที หรือจนน้ำต้มไม่มีสีแดง

อาการของหมูที่ป่วยเป็นอย่างไร

เชื้อ S.suis เป็นเชื้อที่มีปัญหาในการเลี้ยงสุกร ปัจจุบันพบทั้งหมด 34 serotype แต่ serotype ที่ติดต่อสู่คนได้แก่ serotype 2 ซึ่งสามารถทำให้เกิดสมองอักเสบ

สุกรที่ติดเชื้อนี้จะเกิดภาวะโลหิตเป็นพิษ มีเยื่อหุ้มสมองอักเสบ มีไข้สูง และเสียชีวิตอย่างเฉียบพลัน อาการที่สำคัญคืออาการทางประสาท นอนขาตะกุย มีอาการชัก ขาเหยียดเกร็ง กรอกตาไปมา เยื่อบุตาบวมแดง ข้ออักเสบ บางรายมีอาการปอดบวม

กลับไปหน้าแรก

   

fb google