jrprint

หน้าหลัก | สุขภาพดี | สุภาพสตรี | การแปลผลเลือด | โรคต่างๆ | วัคซีน

adv

ไขมันในเลือดต่ำแค่ไหนถึงดี

 

ก่อนหน้านี้เมื่อรักษาคนไข้สำหรับคนทั่วไปจะคุมไขมัน LDL ไว้ประมาณ 130 mg% สำหรับผู้ที่มีโรคเบาหวานจะคุมประมาณ 100 mg% แต่มีรายงานว่าการคุมไขมันให้ต่ำกว่านี้อาจจะได้ประโยชน์ในการลดโรคหัวใจและหลอดเลือด แต่ยังไม่มีการศึกษาว่าได้ประโยชน์จริง จนเมื่อเดือนพฤษจิกายนได้มีการตีพิมพ์รายงานว่าได้มีการใช้ยาที่รักาาไขมันได้แก่ statin มารักษาไขมันให้อยู่ที่ระดับประมาณ 50 mg โดยใช้กับผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงต่อโรคหัวใจสูงพบว่า

ไขมันในเลือด การเจาะเลือดตรวจ การรักษา อาหารสำหรับ cholesterol สูง อาหารสำหรับ triglyceride สูง การประเมินความเสี่ยง butter vs magarine ชนิดของไขมัน ไขมันต่ำแค่ไหนถึงดี