โรคเบาหวานชนิดที่2และการกำหนดอาหาร

การกำหนดอาหารผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่2ที่มีน้ำหนักปกติ

ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่2ร้อยละ 10-20 จะมีน้ำหนักปกติผู้ป่วยเหล่านี้ ไม่จำเป็นต้องลดพลังงานที่รับประทานผู้ป่วยกลุ่มนี้ให้เน้นที่อาหารกลุ่มแป้ง carbohydrate

กล่าวคือหากรับประทานพวกแป้งสูง จะทำให้น้ำตาลหลังอาหารสูง [post prandial blood sugar] อาหารโปรตีนให้รับประทานตามคำแนะนำ ส่วนปริมาณไขมันให้พิจารณาจากระดับไขมันในเลือด

สิ่งที่สำคัญที่สุดคือรักษาน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ และพลังที่ได้รับต้องเหมาะสม

คำแนะนำอาหารสำหรับหวานของ Harvard สมุนไพรรักษาเบาหวาน