การตรวจเต้านมด้วยตัวเอง

วิธีการตรวจเต้านมด้วยตัวเอง

การตรวจเต้านมด้วยตัวเองเป็นการตรวจหามะเร็งเต้านมในระยะเริ่มต้น ควรจะตรวจเป็นประจำตั้งแต่อายุ 20 ปีขึ้นไป หากคลำได้ก้อน หรือสงสัยก็ควรจะปรึกษาแพทย์ ก่อนการตรวจด้วยตัวเองท่านต้องทราบขนาด และลักษณะเต้านมจะมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา บางคนจะมีขนาดโตขึ้น และแข็งมากขึ้นก่อนมีประจำเดือน เมื่อรับประทานยาคุมกำเนิดเต้านมก็จะมีขนาดโตขึ้น แต่บางคนเต้านมอาจจะแข็งตลอดเวลาที่มีประจำเดือน หลังเข้าสู่วัยทอง ขนาดของเต้านมจะเล็กลง ช่วงเวลาที่เหมาะในการตรวจเต้านมคือ 5-7 วันหลังมีประจำเดือนวันสุดท้าย เนื่องจากช่วงนี้เต้านมจะอ่อนนุ่ม สำหรับผู้หญิงวัยทองก็ตรวจตามสะดวก

วิธีการตรวจทำได้ 3 วิธี

ให้ตรวจดูเต้านมของท่านอย่างน้อยเดือนละครั้ง ซึ่งสามารถทำได้ทั้งในห้องนอน หรือขณะอาบน้ำ ควรจะใช้มือทำความสะอาดร่างกายแทนการใช้ฟองน้ำ หากสังเกตหรือสงสัยว่าผิดปรกติควรจะปรึกษาแพทย์

ตรวจหน้ากระจก

  • ให้ยืนปล่อยแขนลงข้างลำตัวตามสบาย
  • สังเกตสีผิว รอยบุ๋มของผิวหนังบนเต้านม หัวนมว่ามีของเหลวหรือมีแผลหรือไม่
  • ยกมือขึ้นประสานเหนือศีรษะเพื่อเปรียบขนาดของเต้านมทั้งสองข้าง มีการบิดเบี้ยวของหัวนมหรือไม่ ผิวเต้านมมีรอยนูนหรือบุ๋ม
  • จากนั้นก็ก้มลงเอามือจับที่เข่าให้นมห้อย แล้วใช้มือบีบหัวนมว่ามีสิ่งผิดปรกติไหลออกมาหรือไม่

ตรวจในท่านอนราบ

  • นอนราบในท่าสบาย ยกแขนซ้านเหนือศีรษะเพื่อทำการตรวจเต้านมแบน
  • ใช้นิ้วชี้ นิ้วกลางและน้ำนางคลำ(ไม่ใช่บีบ)
  • คลำเริ่มจากรอบหัวนมและขยายจนทั่วนม
  • ถ้าคลำพบหรือสงสัยว่ามีก้อนให้ปรึกษาแพทย์

การคลำสามารถคลำในท่ายืนคลำเต้านมทั้งสองข้าง และคลำต่อมน้ำเหลืองที่รักแร้ด้วย

 


กลับหน้าเดิม

มะเร็งเต้านม เนื้องอกเต้านม ปัจจัยเสี่ยงในการเกิดมะเร็งเต้านม การคัดกรองมะเร็งเต้านม อาการของมะเร็งเต้านม การประเมินก่อนการรักษา ระยะของมะเร็งเต้านม การรักษามะเร็งเต้านม