เต้านมคนปกติ

เต้านมคนปกติประกอบด้วยเนื้อเยื่อ ต่อมน้ำนม ไขมัน เนื้อเยื่อ และต่อมน้ำนมจะมีสีขาวเมื่อทำ Mammogram ส่วนไขมันจะมองออกสีดำ

  • ต่อมน้ำนมจะอยู่กันแบบ Lobules หลายๆ Lobule มารวมกันเป็น Lobe หลายๆ Lobeรวมกันออกทางท่อน้ำนม Duct ท่อน้ำนมจะมาเปิดที่หัวนม Nipple
  • ท่อน้ำนม Duct เป็นท่อเล็กจะนำน้ำนมจากต่อมน้ำนมออกสู่หัวนม
  • บริเวณหัวนม Nipple จะมีบริเวณโดยรอบสีคล้ำเรียก Aerola

ระบบน้ำเหลือง

  • รอบๆเต้านมจะมีต่อมน้ำเหลืองโดยรอบเต้านม
  • ท่อน้ำเหลือง Lymph vessel จะนำน้ำเหลือง และเม็ดเลือดขาวไปยังเต้านม
  • ต่อมน้ำเหลืองจะเป็นด้านที่ต่อสู้กับเชื้อโรค และสิ่งแปลกปลอม

มะเร็งเต้านม เนื้องอกเต้านม ปัจจัยเสี่ยงในการเกิดมะเร็งเต้านม การคัดกรองมะเร็งเต้านม อาการของมะเร็งเต้านม การประเมินก่อนการรักษา ระยะของมะเร็งเต้านม การรักษามะเร็งเต้านม