หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ


 

ทางเดินปัสสาวะอักเสบเรื้อรัง Chronic or recurrent urinary tract infection

หมายถึงภาวะที่มีการอักเสบของทางเดินปัสสาวะอักเสบที่เป็นนานหรือกลับเป็นซ้ำบ่อยๆ

สาเหตุและปัจจัยเสี่ยง

โดยปกติ กระเพาะปัสสาวะอักเสบมักจะพบในผู้หญิงและมักจะหายภายใน 3 วันหลังการรักษา ถ้าหากทางเดินปัสสาวะอักเสบเป็นบ่อย หรือใช้เวลารักษานาน หรือเป็นในผู้ชายแสดงว่าอาจจะมีโครงสร้างทางเดินปัสสาวะที่ผิดปกติ ภาวะทางเดินปัสสาวะอักเสบที่ต้องตรวจพิเศษ(เช่นการฉีดสี การตรวจ ultrasound การส่องกล้อง) คือภาวะดังต่อไปนี้

ปัจจัยเสี่ยงทีทำให้เกิดการอักเสบเรื้อรัง

อาการ เหมือนกับกระเพาะปัสสาวะอักเสบ

การวินิจฉัย

การรักษา

ยาที่ใช้เหมือนกับทางเดินปัสสาวะอักเสบ

กระเพาะปัสสาวะอักเสบ | กระเพาะปัสสาวะอักเสบเรื้อรัง | ท่อปัสสาวะอักเสบ | กรวยไตอักเสบ | กระเพาะปัสสาวะอักเสบจากการคาท่อปัสสาวะ | การป้องกัน

   

fb google