แอสไปรินช่วยลดอัตราการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่


 

แอสไปรินเป็นยาแก้ปวดที่มีการใช้มานาน ทั้งลดไข้ แก้ปวด ลดการอักเสบของข้อ รวมทั้งนำมาใช้ในการป้องกันโรคหัวใจ ได้มีการตีพิมพ์ผลการวิจัยลงในLancet ฉบัับ เดือนพฤษภาคม , 2007 issue of the Lancet, โดย Dr Andrew Chan (Massachusetts General Hospital, Boston)ว่าแอสไปรินจะลดอุบัติการณ์ของมะเร็งลำไส้ใหญ่

ได้มีการวิเคราะห์ผลการศึกษาสองการศึกษาคือ the British Doctors' Aspirin Trial และ UK-TIA Aspirin Trial โดยมีผู้ป่วยทั้งหมดประมาณเกือบ8000คนโดยผู้ป่วยรับยาแอสไปริน 300-1200 กรัมระยะเวลา 5 ปีจะลดได้ร้อยละ 37 หากรับประทาน 10ปีขึ้นไปจะลดได้ร้อยละ 74 ขนาดของแอสไปรินต้องมากกว่า 300 มก จึงจะได้ผล แต่ก็ไม่แนะนำให้คนทั่วไปรับประทานเพื่อป้องกัน คำแนะนำของแพทย์ผู้วิจัย

  • จะให้แอสไปรินเพื่อป้องกันมะเร็งลำไส้ใหญ่เแพาะคนที่เสี่ยงต่อมะเร็งลำไส้ใหญ่ เช่นญาติสายตรงเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่
  • สำหรับผู้ที่เป็นโรคหัวใจจำเป็นต้องใช้ยาต้านเกล็ดเลือดก็ให้เลือกแอสไปรินแทนตัวอื่น
  1. Flossmann E, Rothwell P, on behalf of the British Doctors Aspirin Trial and the UK-TIA Aspirin Trial. Effect of aspirin on long-term risk of colorectal cancer: consistent evidence from randomised and observational studies. Lancet 2007; 369:1603-1613.