หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ


 

 

 

ประชากรอเมริการับประทาน aspirin เพียงร้อยละ 41

ได้มีการสำรวจประชากรของอเมริกาพบว่าร้อยละ41ของประชากรอเมริการับประทาน aspirin เป็นประจำ

นายแพทย์ Michael Pignoneจากหมาวิทยาลัย North Carolina ได้ศึกษาประชากรผู้ใหญ่ 1299 คนอายุเฉลี่ย 56 ปีพบว่า

ผู้ที่วิจัยพบว่าคนที่มีความเสียงต่อการเกิดโรคสูงยังรับประทาน Aspirin ต่ำกว่าที่คาดหวัง

Pignone M, Anderson GK, Binns K, et al. Aspirin use among adults over 40 in the US: Results of a national survey. Am J Prev Med 2007; 32:403-407.

ความเห็น

หากท่านไม่ทราบว่ามีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหรือไม่ให้ปรึกษาแพทย์ และหากท่านมีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคสูงให้ท่านปรึกษากับแพทย์ประจำตัวของท่านถึงผลดีผลเสียของการรับ Aspirin

   

 


fb google