การเตรียมตัวก่อนการตั้งครรภ์สำหรับคุณพ่อบ้าน

 

นอกจากคุณผู้หญิงต้องเตรียมตัว คุณพ่อบ้านก็จะต้องเตรียมก่อนการตั้งครรภ์เหมือนกัน เพื่อที่จะให้การวางแผนการตั้งครรภ์ประสบผลสำเร็จ สิ่งที่คุณพ่อบ้านต้องเตรียมมีดังนี้

 • ท่านอาหารคุณภาพ แน่นอนการรับประทานอาหารที่มีคุณภาพจะช่วยให้พ่อบ้านแข็งแรงยังช่วยให้ตัวเชื้ออสุจิแข็งแรงไปด้วย และจะต้องการวิตามิน C และ E, ธาตุสังกะสี zinc, และกรด folic และอาจจะรับประทานอาหารที่เชื่อว่าจะเพิ่มอสุจิด้วยก็จะทำให้มีปริมาณเชื้อเป็นจำนวนมาก
 • น้ำหนัก ควบคุมน้ำหนักของคุณพ่อบ้านเพราะหากน้ำหนักเพิ่มขึ้นก็จะเกิดเป็นหมันได้เพิ่มขึ้น
 • หากพ่อบ้านทำงานเกี่ยวกับสารเคมี ให้ตรวจสอบว่าสารเคมีดังกล่าวส่งผลเสียต่อสุขภาพ หรือมีผลต่อการตั้งครรภ์หรือไม่
 • บอกเลิกสุรานะนะครับ เพราะนอกจากจะเมาจนลืมทำการบ้าน ตัวเชื้อก็คงจะเมา และสุราก็ลดปริมาณตัวเชื้ออสุจิด้วย ลดบุหร่ด้วยนะครับ
 • จับคุณพ่อบ้านไปตรวจร่างกายเพื่อค้นหาโรคประจำตัว
 • นุ่งกางเกงหลวมๆนะครับ หากนุ่งกางเกงยีนคับๆจะทำให้อุณหภูมิของอัณฑะสูงทำให้เชื้ออ่อนแอนะครับ
 • หลีกเลี่ยงการแช่น้ำร้อนหรือ sauna เพราะจะทำให้เชื้ออ่อนแรง
 • นำ note book ออกจากหน้าตักนะครับเพราะความร้อนจากเครื่องจะทำให้เชื้อไม่แข็งแรง
 • เปลี่ยนการออกกำลังกายจากการขี่จักรยานไปออกกำลังกายแบบอื่นนะครับ

หวังวะเมื่อทำตามนี้คุณพ่อบ้านก็พร้อมที่จะมีบุตรแล้ว

ประโยชน์ของการตรวจสุขภาพก่อนการตั้งครรภ์

 1. สำหรับผู้ที่เคยแท้งบุตร หรือคลอดก่อนกำหนดแพทย์จะหาสาเหตุเพื่อให้การตั้งครรภ์ครั้งต่อไปสมบูรณ์
 2. ตรวจหาโรคติดเชื้อที่สามารถจะถ่ายจากแม่ไปหาลูกเช่น
 • Rubella:(German measles) หรือหัดเยอรมันผู้ที่ไม่เคยฉีดวัคซีน และไม่เคยเป็นโรคหัดเยอรมัน ควรได้รับการฉีดวัคซีนก่อนการตั้งครรภ์ สำหรับผู้ไม่แน่นใจว่าเคยเป็นโรคหัดเยอรมัน หรือเคยฉีดวัคซีนหรือไม่อาจจะแนะนำให้ฉีดวัคซีนป้องกันหัดเยอรมันและให้คุมกำเนิดหลังจากฉีด 3 เดือน
 • Hepatitis B ไวรัสตับอักเสบ บี แนะนำให้ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี ทุกราย เด็กที่เกิดจากแม่ที่มีเชื้อควรได้รับการรักษาทุกราย สำหรบมารดาที่ยังไม่มีภูมิ หรือไม่มีเชื้อไวรัสตับอักเสบบีแนะนำให้ฉีดวัคซีนก่อนการตั้งครรภ์
 • Chickenpox ไข้สุกใสผู้ที่ไม่เคยเป็นโรคนี้ ควรได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้สุกใส และให้คุมกำเนิดหลังฉีด 3 เดือน
 • Toxoplasmosisเกิดจากเชื้อปาราสิตที่ปนในอาหารดิบๆ
 1. โรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมเช่น
 • Thalassemia โรคที่เม็ดเลือดแดงแตกง่ายถ่ายทอดทางพันธุกรรมหากพ่อและแม่มีพันธุกรรมแฝงอยู่ลูกที่เกิดมาจะมีโอกาสเป็นโรค
 • Sickle-cell disease และTay-Sachs disease เกิดในเชื้อชาติอื่น
 1. โรคของมารดาที่มีผลต่อการตั้งครรภ์
 • โรคเบาหวาน หากไม่สามารถคุมน้ำตาลให้ดีเด็กที่เกิดมามีโอกาสจะเกิดโรคแทรกซ้อนได้
 • ความดันโลหิตสูง ผู้ป่วยที่มีความดันโลหิตสูงมีโอกาสเกิดโรคแทรกซ้อน
 • โรคลูปัส Systemic lupus erythematosus (SLE)ผู้ป่วยที่มีโรคนี้จะมีโอกาสทีจะแท้งหรือคลอดก่อนกำเนิดสูง ควรจะปลอดจากอาการของโรคอย่างน้อย 6 เดือนก่อนการตั้งครรภ์
 • โรคลมชัก Seizures ยาบางชนิดอาจมีผลต่อเด็กดังนั้นต้องแจ้งแพทย์เพื่อปรับยาก่อนการตั้งครรภ์
 • ผู้ป่วยที่ใช้ยาเป็นประจำ ควรแจ้งแพทย์ถึงชื่อยา และขนาดยาที่ใช้เนื่องจากยาบางชนิดมีผลต่อเด็ก

กลับหน้าเดิม

 

เพิ่มเพื่อน