หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ


 

Quad Screen

เป็นการตรวจเลือดแม่เพื่อหาสารเคมีในเลือกแม่สี่ชนิด คือ AFP, hCG, Estriol, and Inhibin-A. เพื่อคนหาเด็กพิการแต่กำเนิด

  • AFP: alpha-fetoprotein เป็นโปรตีนที่ผลิตจากทารก
  • hCG: human chorionic gonadotropin เป็นฮอร์โมนที่ผลิตจากรก
  • Estriol: estriolเป็นฮอร์โมน estrogen ที่ผลิตจากทารก และรก
  • Inhibin-A: inhibin-A เป็นโปรตีนที่ผลิตจากรกและรังไข่

เมื่อไรถึงจะเจาะเลือด

จะเจาะเลือดเมื่อคุณแม่อายุครรภ์ประมาณ 16-18 สัปดาห์โดยมีข้อบ่งชี้ในการเจาะคือ

ผลผิดปกติที่อาจจะพบได้

การตรวจ triple screen เป็นการวัดฮอร์โมน 3ตัวดังกล่าวข้างต้น ซึ่งมีทั้งสูงและต่ำ การแปลผลจะต้องนำเอาอายุของคุณแม่ เชื้อชาติ ประวัติการตั้งครรภ์เพื่อมาประเมินความเสี่ยงว่าจะเกิดความพิการมากหรือน้อย

การแปลผล

การตรวจ triple test เป็นการตรวจวินิจฉัยเบื้องต้นเท่านั้น การตรวจนี้เพียงบอกว่าทารกอาจจะมีความเสี่ยงของพิการแต่กำเนิด หากผลผิดปกติ อาจจะต้องตรวจซ้ำ และทำ ultrasound ซึ่งหากยังผิดปกติจะต้องทำการเจาะน้ำคร่ำมาตรวจทางพันธุกรรม

เมื่อผลการตรวจ triple test ผิดปกติทำไมต้องตรวจชนิดอื่นเพิ่มเติม

การที่ต้องตรวจเพิ่มเติมเพื่อยืนยันการวินิจฉัยเพื่อการวางแผน

การตรวจนี้จะปลอดภัยทั้งแม่และทารก และให้ผลการยืนยันโรค Down Syndrome ได้ดีกว่าการตรวจ Triple Screen Test

การตั้งครรภ์ การตรวจขณะตั้งครรภ์

fb google