หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ


 

 

cetirizine Loratadine Fexofenadine Hydroxazine ยาsteroid ยาพ่น ยาลดน้ำมูก

ยาแก้โรคภูมิแพ้ Loratadine

เป็นยาแก้แพ้ที่ออกฤทธิ์เป็นเวลานาน มีคุณสมบัติพิเศษที่ไม่ทำให้ง่วงนอน ออกฤทธิ์โดยการจับกับ H1-receptor

รูปแบบของยา

  • ชนิดเม็ด ขนาด 10 มิลิกรัม
  • ชนิดน้ำเชื่อมขนาด 5 มิลิกรัม/5มิลิเมตร
  • ผู้ที่มีตับวายหรือไตวายให้ยา 10 มิลิกรัมวันเว้นวัน

กลไกการออกฤทธิ์

เมื่อรับประทานยาขนาด 10 มิลิกรัมจะออกฤทธิ์ใน 1-3 ชั่วโมง ออกฤทธิ์เต็มที่ 8-12 ชั่วโมงและออกฤทธิ์นานกว่า 24 ชั่วโมง เมื่อใช้ยาต่อเนื่องกัน 28 วันก็ยังได้ผลค่อนข้างดี

ข้อบ่งชี้ในการใช้ยาLoratadine

ยานี้เป็นยาต้านฮีสตามีนเป็นยาแก้แพ้ที่ไม่ทำให้ง่วงซึม และออกฤทธิ์นานถึง 24 ชั่วโมง

ขนาดที่ใช้ในการรักษา Loratadine

ยานี้รับประทานเพียงวันละครั้ง โดยรับประทานขณะท้องว่างคือก่อนอาหารอย่างน้อย 1 ชั่วโมงหรือหลังอาหาร 2 ชั่วโมง

อาการเมื่อรับยาเกินขนาด

เท่าที่มีรายงานคนที่รับประทานยา 160 มิลิกรัมยังไม่พบว่าเกิดอาการเกินขนาด หากพบว่ากินยาเกินขนาดไปมากให้แก้ไขโดย

ข้อห้ามในการใช้ยาLoratadine

ผู้ป่วยเคยแพ้ยานี้

การใช้ในคนท้อง

ความปลอดภัยของยานี้ในสตรีมีครรภ์
สำหรับสตรีมีครรภ์ ยานี้จัดอยู่ในประเภท B ยังไม่มีรายงานยืนยันถึงผลเสียของยาต่อทารก และยานี้ขับออกทางน้ำนมดังนั้นต้องระวังสำหรับแม่ที่ต้องให้นมลูก

ผลข้างเคียงของยา

หากเกิดอาการแพ้แบบรุนแรงให้หยุดยาและพบแพทย์ อาการดังกล่าวได้แก่ อาการแพ้แบบรุนแรง แน่นหน้าอก หายใจไม่ออก หนังตา ริมฝีปากบวม ผื่นขึ้น

หากเกิดอาการดังต่อไปนี้ให้ปรึกษาแพทย์

อาการแพ้ชนิดไม่รุนแรงได้แก่

จะต้องแจ้งแพทย์ก่อนใช้ยา

ข้อระวังในการใช้ยาชนิดอื่น

กลับหน้าเดิม

ยาต้านฮีสตามิน

 

fb google