ภาวะแคลเซี่ยมในเลือดต่ำ HYPOCALCEMIA

เป็นภาวะที่แคลเซี่ยมในเลือดต่ำซึ่งเกิดจากปัญหาของต่อมพาราไทรอยด์ หรือจากอาหาร จากไต หรือจากยา เมื่อแคลเซี่ยมในเลือดต่ำจะทำให้ผู้ป่วยสับสัน ซึมเศร้า ขี้ลืม ชาปลายนิ้ว และกล้ามเนื้อกระตุก แคลเซี่ยมในเลือดจะมีสองส่วน คือส่วนที่จับกับ albumin ในเลือดซึ่งจะเป็นเสมือนแหล่งสำรองแคลเซี่ยม และแคลเซี่ยมที่ไม่จับกับ albumin หากแคลเซี่ยมส่วนนี้ต่ำจะทำให้เกิดอาการของแคลเซี่ยมในเลือดต่ำ

สาเหตุของแคลเซี่ยมในเลือดต่ำ

สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการสูญเสียแคลเซี่ยมทางปัสสาวะ และร่างกายไม่สามารถละลายแคลเซี่ยมจากกระดูก สาเหตุที่พบได้คือ

  • ต่อมพาราไทรอยด์ทำงานน้อยซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการผ่าตัดต่อมไทรอยด์
  • ร่างกายไม่ตอบสนองต่อฮอร์โมนพาราไทรอยด์
  • ต่อมพาราไทรอยด์พิการแต่กำเนิด
  • ร่างกายขาดธาตุแมกนีเซี่ยม
  • เป็นโรคไตทำให้มีการขับแคลเซี่ยมออกทางไตมาก และร่างกายไม่สามารถสร้างวิตามินดี
  • รับประทานแคลเซี่ยมน้อยไป
  • โรคลำไส้ไม่สามารถดูดซึมแคลเซี่ยม
  • ตับอ่อนอักเสบ
  • จากยา เช่น  ,ยากันชักเช่น  phenytoin and phenobarbital ยาเพิ่มมวลกระดูกเช่น alendronate , ibandronate ,risedronate, and zoledronic acid, calcitonin , chloroquine , corticosteroids, and plicamycin

การวินิจฉัย

อ่านที่นี่ นอกจากนั้นจะต้องเจาะเลือดตรวจหาโปรตีนในเลือด ตรวจการทำงานของไต ตรวจหาระดับแมกนีเซี่ยม ฟอสเฟต พาราไทรอยด์ฮอร์โมน และวิตามินดี

การรักษา อ่านที่นี่

วิตามินดีและแคลเซี่ยมในเลือดต่ำ

วิตามินดีจะมีหน้าที่ทำให้มีการดูดซึมแคลเซี่ยม ในลำไส้เพิ่มขึ้น และลดการขับแคลเซี่ยมทางปัสสาวะ เราได้วิตามินดีจากอาหาร และผิวหนังอ่านที่นี่

แคลเซี่ยมในเลือดต่ำมีอาการอะไรบ้าง

แคลเซี่ยมมีผลต่อระบบกล้ามเนื้อ ระบบประสาท และหัวใจ หากมีแคลเเซี่ยมในเลือดต่ำจะมีอาการ อ่านที่นี่

ผู้ที่มีแคลเซี่ยมต่ำจะมีอาการอะไร

ผู้ที่มีแคลเซี่ยมต่ำจะมีอาการทางกล้ามเนื้อ อาการทางประสาท และจิตใจ และอาการทางหัวใจ อ่านที่นี่

การวินิจฉัยแคลเซี่ยมในเลือดต่ำ

แคลเซี่ยมในเลือดต่ำมักจะไม่มีอาการ ทราบว่าแคลเซี่ยมต่ำดดยการเจาะเลือด อ่านที่นี่

การรักษาแคลเซี่ยมในเลือดต่ำ

การรักษาขึ้นกับระดับแคลเซี่ยมในเลือด และระยะเวลาที่เป็นโรค และอาการของผู้ป่วย อ่านที่นี่

แคลเซี่ยม เกลือแร่