หน้าหลัก | สุขภาพดี | สุภาพสตรี | การแปลผลเลือด | โรคต่างๆ | วัคซีน

อาการของผู้ที่มีแคลเซี่ยมในเลือดต่ำ

แคลเซี่ยมเป็นแร่ธาตุที่สำคัญของร่างกาย ร่างกายควบคุมระดับแคลเซี่ยมโดยผ่านทางฮอร์โมนพาราไทรอยด์ฮอร์โมน Parathyroid hormone วิตามิน ดี และการทำงานของไต การขาดแคลเซี่ยมทำให้เกิดอาการได้หลายระบบ ความรุนแรงของอาการขึ้นกับระดับแคลเซี่ยมที่ลดลง และระยะเวลาที่เป็น

ผลกระทบต่อระบบกล้ามเนื้อ

ระดับแคลเซี่ยมที่ลดลงจะทำให้เซลล์ประสาทและกล้ามเนื้อไวต่อการกระตุ้น

ผลกระทบต่อระบบประสาท

ผลกระทบต่อหัวใจ

อาการอื่นๆ

อาจจะมีอาการกลืนลำบาก หรือหายใจลำบากเนื่องจากกล้ามเนื้อมีการหดเกร็ง กรดในกระเพาะอาหารหลั่งน้อยทำให้เกิดการขาดสารอาหาร ผิวแห้ง เกิดต้อกระจก

แคลเซี่ยมต่ำ