หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ


 

ขอบตาดำ

ขอบตาดำและถุงน้ำใต้ตาจะมีสาเหตุเหมือนกัน เชื่อว่ามีการคั่งของน้ำจึงทำให้เกิดขอบตาดำ และถุงน้ำใต้ตา เริ่มต้นเชื่อว่ามีการคั่งของน้ำที่ใต้ตาเนื่องจากผิวหนังใต้ตาจะบางที่สุดในร่างกายเมื่อมีการคั่งของน้ำ จะทำให้ความยืดหยุดของผิวหนังเสียไป และเกิดเป็นถุงน้ำ การที่ขอบตาดำเนื่องจากหลอดเลือดดำวิ่งอยู่ใต้ผิวหนังทำให้เห็นเป็นขอบดำ

สาเหตุที่อาจจะพบได้แก่

ปัจจัยต่างๆเหล่านี้จะกระตุ้นทำให้เกิดขอบตาดำ

หลักการดูแลเรื่องขอบตาดำ

หลักการข้อแรกคือต้องหาสาเหตุ

การนอนหลับพักผ่อน

สาเหตุที่แท้จริงว่าทำไมการนอนไม่พอจึงทำให้ขอบตาดำ แต่เชื่อว่าการพักผ่อนไม่พอจะทำให้ผิวซีด(ซึ่งจะทำให้ขอบตาดำชัดเจนขึ้น) และเลือดไปเลี้ยงไม่พอ

การรักษาโรคภูมิแพ้

โรคภูมิแพ้เป็นสาเหตุที่สำคัญที่ทำให้ขอบตาดำ หลักการที่สำคัญคือต้องค้นหาว่าแพ้อะไร ก็พยาบาลหลีกเลี่ยงหรือจัดสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสม

การรับประทานอาหารสุขภาพ

ต้องรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ อาหารที่สมดุล รับวิตามินเสริม(หากจำเป็น) ดื่มน้ำให้มากๆ

หยุดสูบบุหรี่

บุหรี่จะส่งผลเสียต่อสุขภาพโดยรวมทั้งโรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง บุหรี่ก็ยังเป็นสาเหตุของขอบตาดำ

ลดความเครียด

การผ่อนคลายจะช่วยลดความเครียดและทำให้การนอนหลับดีขึ้น และยังทำให้ผิวหนังใต้ตาดีขึ้น

ยอมรับความจริง

เมื่อท่านได้ปฏิบัติอย่างเต็มที่ หรือมีบางสิ่งที่ยากจะหลีกเลี่ยงก็จงรับความจริง

ขอบตาดำ การใช้ธรรมชาติบำบัด การใช้เครื่องสำอาง ถุงใต้ตา

   


fb google