แสงอาทิตย์และผิวหนัง 

ครีมกันแดด | ผิวไหม้จากแดด | Tan  | ฝ้า | ตีนกา | มะเร็งผิวหนัง | กระ

 

ประเทศทางยุโรปชอบการอาบแดดให้ผิวเป็นสี Tan อาจจะเนื่องจากประเทศเหล่านั้นไม่ค่อยมีแสงอาทิตย์ และอาจจะเกิดจากความเชื่อที่ว่าผิวสีTan จะบ่งบอกถึงฐานะและความมีสุขภาพดี จนกระทั่งได้มีการค้นพบถึงผลเสียของแสงแดดจึง ได้มีคำแนะนำประชาชนให้ระวังเรื่องแสงแดด สำหรับประเทศไทยเราอยู่ในเขตศูนย์สูตรรับแสงแดดตลอดปี ทำให้เราต้องได้รับแสงแดดเป็นปริมาณมาก จึงจำเป็นต้องศึกษาถึงผลเสียของแสงแดด

UV

แสงอาทิตย์ประกอบด้วยรังสีที่เห็นด้วยตาและไม่เห็น รังสีที่ไม่เห็นด้วยตาที่สำคัญคือ ultraviolet-A (UVA) และ ultraviolet-B (UVB) รังสี UV นี้จะทำให้เกิดผลเสียต่อผิวหนังคือ suntan, sunburn, และ sun damage ปัจจัยที่ทำให้เราได้รับรังสีเพิ่มขึ้นได้แก่ ลม การสะท้อนรังสีจากน้ำ ทราย และหิมะ แม้กระทั่งวันที่มีเมฆมากก็มีรังสี UV เล็ดรอดออกมา

รังสี UVC.

 เป็นรังสีที่มีความยาวคลื่นสั้นที่สุด แต่ให้พลังงานสูงสุดและมีอำนาจทำลายสูงสุด รังสีนี้จะถูกโอโซนที่ชั้นบรรยากาศดูดซึมเกือยหมด แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นคือชั้นโอโซนถูกทำลายจากสายเคมีทำให้รังสีนี้มายังโลกมากขึ้น

รังสี UVB. 

รังสี UVB จะมีความยาวคลื่นมากกว่ารังสี UVC แต่ให้พลังงานต่ำกว่า UVCดังนั้นจะทำลายผิวหนังน้อยกว่า จะมีปริมาณเพียงร้อยละ 5 ของรังสีที่หลุดมายังผิวโลก รังสี UVB เมื่อกระทบผิวหนังเป็นเวลานานจะทำให้เกิดอาการผิวไหม้จากแดด ผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าผู้ที่มีผิวไหม้บ่อยจะมีโอกาศเกิดมะเร็งไฝมากกว่าผู้อื่น

รังสี UVA. 

เป็นรังสีที่มีความยาวคลื่นมากที่สุดเป็นรังสีที่เป็นต้นเหตุของการเสื่อมของผิวหนัง และเกิดมะเร็ง ประมาณร้อยละ95 ของรังสี UV ที่มายังผิวโลกจะเป็นรังสี UVA รังสีนี้จะทำลายชั้นผิวหนังแท้

การป้องกันแสงอาทิตย์

ผลเสียของแสงอาทิตย์

Sun burn ,และ Tanning
sunscr หากเราได้รับแสงช่วงเวลา 10-15.00 น.เป็นเวลานานจะมีโอกาสทำให้เกิดผิวไหม้จากแดด ผิวจะไหม้ได้ง่ายหากอากาศร้อนจัด อาการเริ่มต้นเมื่อเราได้รับแสงมากจะเกิด ผิวไหม้ แดงหากสัมผัสแสงนานๆก็จะเกิดผิวไหม้หรือที่เรียกว่า Sun burn ผิวจะมีอาการแดง บวม กดเจ็บและอาจจะพอง บางคนมีไข้ คลื่นไส้ บางคนสับสน

 ตีนกา 
wrin ผู้ที่ทำงานกลางแจ้งและไม่ได้ทาครีมป้องกันแสงแดด จะทำให้ผิวหนังมีรอยย่น ตกกระ มีขุย ปี)เพราะเราจะได้รับแสงมากในขณะที่เป็นเด็ก Premature Wrinkling รอยย่นบนใบหน้าจะมีความสัมพันธ์กับการเจอแสง การสูบบุหรี่ก็จะส่งเสริมให้เกิดรอยย่นเพิ่มขึ้น

มะเร็งผิวหนัง
basal มะเร็งผิวหนัง มะเร็งผิวหนังที่เกิดจากการได้รับแสงมากคือ basal cell carcinoma, squamous cell carcinoma, and melanoma

การแพ้แสงแดด
photo ผู้ป่วยบางคนจะมีอาการแพ้แสงแดดแม้ว่าจะสัมผัสแสงไม่มาก อาการที่สำคัญคือจะมีผื่น บางคนเป็นผื่นพอง การเกิดปฏิกิริยาแพ้แสงอาจจะเกิดจากการได้รับยาหรือสารเคมีเช่น น้ำหอม เครื่องสำอาง ยาทา ยาคุมกำเนิด ยาปฏิชีวนะ ยาลดความดันโลหิต

กระ
frec กระพบมากในประเทศตะวันตกเป็นผื่นสีดำหรือน้ำตาล มักจะเป็นบริเวณที่ถูกแสง ไม่เป็นอันตราย แต่ความสำคัญต้องระวังมะเร็งผิวหนัง อ่านที่นี่

actinic keratoses
act เป็นรอยโรคที่เกิดที่ผิวหนังชั้นนอกเกิดจากผิวหนังถูกแสงแดดมาก โรคนี้จัดเป็นมะเร็งในระยะแรกเริ่ม มักจะพบในคนที่มีอายุมากกว่า 20 ปี อ่านที่นี่

ขอบตาดำคล้ำ
act ขอบตาดำคล้ำเป็นภาวะที่ผิวหนังใต้ตามีการคั่งของน้ำ และมีการระคายเคืองทำให้เลือดมาคั่งบริเวณใต้ตา รวมทั้งการถูกแดด และภูมิแพ้ อ่านขอบตาดำคล้ำ

ถุงน้ำใต้ตา
ถุงน้ำใต้ตาเกิดจากสองสาเหตุคือมีต่อมไขมันในเบ้าตามากเกินไป หรือเกิดจากที่ผิวหนังใต้ตาอ่อนแอทำให้ต่อมไขมันดันออกมา และมีการคั่งของน้ำที่ใต้ตา ถุงน้ำใต้ตา

 

โรค แสงทำให้โรคบางโรคเป็นมากขึ้น เช่น SLE ต้อกระจก