หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ


 

 

ผิวสี Tan

คนทางตะวันตกความนิยมผิวสี Tan เนื่องจากแสดงถึงความสมบูรณ์ของร่างกาย ฐานะ บางคนที่ไม่มีเงินบินมาอาบแดดก็ใช้เครื่องมือเพื่อทำให้ผิวสี tan โดยที่ไม่ทราบว่าผลเสียที่เกิดจากหลอดไฟและแสงแดดไม่ต่างกัน สำหรับในประเทศไทยซึ่งมีแดดทั้งปี ผิวสี tan คงเกิดโดยไม่ตั้งใจและไม่ได้ป้องกันแสงแดด

แต่แสงแดดก็มีประโยชน์ต่อร่างกาย หากเราได้รับปริมาณแสงในปริมาณไม่มาก เพราะร่างกายเราสามารถสร้างวิตามิน ดี

แสงแดดมีรังสีที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าคือ UVB และ UVA  รังสี UVB จะทำให้เกิดผิวไหม้และเกิดผิวสี tan ได้ง่าย ส่วนUVA จะทำลายผิวหนังชั้นลึกและเชื่อว่ามีส่วนทำให้เกิดมะเร็งผิวหนัง melanoma อันตรายของแสงแดดจะเกิดหลังจากที่เราได้รับแสงเป็นปริมาณมาก และเป็นระยะเวลานานติดต่อกัน ดังนั้นจึงจำเป็นต้องป้องกันมิให้เด็กได้รับแสงแดดโดยที่ไม่จำเป็น

ความปลอดภัยของหลอดไฟที่ทำให้เกิดผิวสี tan

เนื่องจากหลอดไฟชนิดนี้จะทำให้เกิดรังสี UVA ซึ่งจะทำให้เกิดผิวไหม้ ผิวสี tan มะเร็งผิวหนังและแก่ก่อนวัยเกิดรอยย่นที่ใบหน้า

ลักษณะผิวที่เกรียมแดด

แบ่งตามองค์การอาหารและยา และสถาบันโรคผิวหนังแห่งสหรัฐอเมริกาได้แบ่งเป็นหกกลุ่มดังนี้

   


fb google