หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ


 

 

ครีมกันแดด

แสงอาทิตย์มีประโยชน์ต่อโลก และต่อตัวเราอย่างมากมาย คนเราทุกคนอยู่ใต้แสงอาทิตย์ หากไม่มีแสงอาทิตย์เราก็อยู่ไม่ได้ แต่แสงอาทิตย์ก็เป็นภัยสำหรับคนเรา ผิวของคนเราจะเป็นตัวป้องกัน มิให้รังสีทำลายเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง โดยมี Melanin pigment เป็นตัวดูดรังสี แต่คนบางคนก็มีเม็ดสีไม่เพียงพอ ที่จะดูดซับรังสีได้หมด`

หากเจอแสงมากก็จะเกิดอาการ บวม แดง และปวด ที่เรียกว่า sun burn ซึ่งอาจจะส่งผลเสียในระยะยาว เช่นมะเร็งผิวหนัง การป้องกันแสงแดดเป็นจำเป็นสำหรับคนทุกอายุ ซึ่งต้องทำทุกวิธีตั้งแต่หลีกเลี่ยงช่วงเวลา 10-15 นาฬิกา ใส่เสื้อผ้ากันแสง สวมหมวกใบโตและทาครีมกันแสง

แสงแดดทำให้เกิดผลเสียต่อผิวหนังได้หลายแบบ


การป้องกันแสงแดดจะป้องกันผิวหนังได้รับอันตรายจากแสงเช่น ผิวไหม้จากแดด ฝ้า รอยย่น และมะเร็งผิวหนัง การป้องกันแสงแดดสามารถทำได้หลายวิธีต้องเลือกวิธีอย่างเหมาะสม และให้ทาครีมกันแดดที่มีฤทธิ์ป้องกันแสง(sun protection factor (SPF) อย่างน้อย 15)

อ่านต่อหน้าที่สอง

ตีนกา ผิวสีแทน ครีมกันแดด ผิวไหม้จากแดด มะเร็งผิวหนัง ฝ้า กระ

เรียบเรียง 21/08/2545

   


fb google