แพ้เกสรดอกไม้

สิ่งที่ก่อให้เกิดโรคภูมิแพ้นอกบ้านได้แก่เกสรดอกไม้ Pollen

ฝุ่น ดอกหญ้า เชื้อรา รวมทั้งรังแคจากสัตว์เลี้ยง การป้องกันการแพ้่เกสรดอกไม้ Pollen สามารถทำได้ โดยการปิดหน้าต่างช่วงที่มีเกสรดอกไม้มาก หรือติดเครื่องกรองอากาศ วิธีป้องกันการแพ้เกสรดอกไม้ได้แก่

 

 

  • หากท่านมีสนามหญ้าก็ให้คนอื่นตัด และหากต้องตัดเอง ก็ให้สวมหน้ากากปิดปาก และจมูก หน้ากากนี้เป็นหน้ากากที่ใช้ในอุตสาหกรรมป้องกันสี หรือกลิ่น ไม่ใช่หน้ากากทีปิดปากในห้องผ่าตัด
  • ตัดหญ้าให้สั้น
  • ปลูกพืชที่ไม่มีเกสร
  • ไม่ควรออกจากบ้านในช่วงเช้า ควรจะมีกิจกรรมกลางแจ้งตอนสายๆหรือหลังฝนตกใหม่
  • ต้องระวังว่าคนอาจจะนำเกสรเข้าบ้าน
  • ไม่ควรตากผ้าไว้นอกบ้าน ให้ใช้เครื่องอบผ้าแทน

โรคภูมิแพ้