หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ


 

 

ครีมหน้าขาว

เป็นครีมที่ลอกเอาผิวหนังกำพร้าออก ทำให้เซลล์ใหม่ซึ่งสดใส และไม่มีสีผิว ลดรอยย่น

ครีมหน้าขาว

หากท่านดูทีวีจะพบว่ามีการโฆษณาสรรพคุณของครีมเพื่อทำให้หน้าขาว ผลิตภัณฑ์ใหม่ได้ออกมาอย่างมากมาย จนกระทั่งครีมเพื่อให้รักแรสีขาวขึ้น ก่อนที่ท่านจะใช้ครีมท่านต้องพิจารณาผิวพรรณท่านก่อน หากท่านผิวดำหรือผิวคล้ำ ไม่แนะนำให้ใช้ครีมลอกหน้าขาวเพราะนอกจากจะไม่ได้ผลแล้วยังอาจจะเกิดผลเสีย ส่วนประกอบสำคัญของครีมเพื่อหน้าขาวมีดังนี้

  1. กรดผลไม้หรือ Alpha Hydroxy Acid [ AHA ] กรดผลไม้นี้จะช่วยให้เซลล์ชั้นผิวสุดหรือเซลล์ที่ตายแล้วหลุดออกไป และมีเซลล์ใหม่งอกขึ้นมา ทำให้ผิวหนังสดใส หากใช้กรดผลไม้ขนาดต่ำอย่างต่อเนื่องจะทำให้ฝ้า กระและรอยด่างดำจางลง

การเลือกซื้อเครื่องสำอางที่มีกรดผลไม้

ในการเลือกซื้อเครื่องสำอางที่มีกรดผลไม้ผสมอยู่ท่านจะต้องเลือกกรดที่มีค่า pH ประมาณ 3-5 หากค่าต่ำกว่านี้จะเป็นกรดมากจะทำให้มีการระคายเคืองต่อผิวหนังมาก แต่หากค่า pH สูงกว่า 5 จะเป็นด่างทำให้ผิวหนังไม่ลอก นอกจากนั้นความเข้มข้นของกรดผลไม้ควรจะไม่เกิน 4 % หากต่ำกว่านี้ผิวจะไม่ลอก หากค่าความเข้มข้นอยู่ระหว่า  8-15% ไม่เหมาะสำหรับการใช้ประจำวันเพราะจะระคายเคืองมาก ความเข้มข้น ตั้งแต่20%ขึ้นไปเหมาะสำหรับการลอกหน้าข้อควรพิจารณาในการเลือกใช้เครื่องสำอางที่มีกรดผลไม้ผสม

ขั้นตอนในการทาเครื่องสำอางที่มีกรดผลไม้

  1. ครีมกันแดด

  2. Beta Hydroxy Acid [ BHA ] หรือกรด salicylic acid เนื่องจากเป็นกรดมากทำให้มีการลอกผิวหน้าลึกกว่ากรดผลไม้ และเกิดระคายเคืองต่อใบหน้า

Types of chemical peels

The different types of chemical peels vary according to their specific ingredients and their strength. The depth of their peeling action may also be determined by factors such as how long they remain on the skin and whether they are applied lightly or rubbed more vigorously onto the skin.

Glycolic (AHA) Peel: Generally, the most superficial peels are those using alpha hydroxy acids (AHAs) such as glycolic acid. Sometimes just a single treatment with an AHA peel will give your skin a fresher, healthier appearance and a radiant glow. Repeated treatments can help to further improve the texture of your skin. AHA peels can reduce the effects of aging and sun damage including fine wrinkling and brown spots. Your surgeon will recommend a maintenance program using AHA products that you can apply at home on a regular basis.

An AHA peel is performed in your plastic surgeon's office. No anesthesia or sedation is needed, and you will only feel a tingling or mild stinging sensation when the solution is applied to your face. Immediately after the procedure, you generally will be able to wear makeup, and you can drive yourself home or back to work.

TCA Peel: A trichloracetic acid (TCA) peel is often used for the treatment of wrinkles, pigmentary changes and skin blemishes. Many patients can benefit from having TCA applied not only on the face but also on the neck and other parts of the body that have been exposed to the sun. For spot peeling of limited areas such as around the mouth or eyes, TCA formulas are often preferred because they have less bleaching effect than solutions containing phenol, another popular peeling agent. For the same reason, some surgeons have found TCA to be effective in treating darker-skinned patients.

Milder TCA peels can be repeated frequently in order to achieve cumulative effects, or TCA can be used to achieve a medium or even a deep peel, depending on the acid concentration and manner of application.

Phenol Peel: A phenol peel is sometimes recommended for treating particularly rough and sun-damaged facial skin. Phenol is effective in reducing the appearance of wrinkles ranging from fine lines to deeper creases. It can correct pigmentary problems including blotchiness or age-related brown spots and may be used in the treatment of precancerous skin conditions.

Phenol is particularly useful for minimizing the vertical lines that often form around the mouth as a result of aging. The disadvantage of phenol for spot peeling of limited areas is that it often has a significant bleaching effect. After your skin has been treated with phenol, you may need to wear makeup in order for the treated portions of your skin to more closely match the skin color of the surrounding areas. Unlike TCA peels, phenol cannot be used on your neck or other parts of your body. Certain variations in the phenol peel formula, creating a "buffered" or milder solution, may allow for greater flexibility in its use.

 

   


fb google