7วิธีการผ่อนคลายความเครียด

วิธีคลายเครียดเป็นวิธีที่จะผ่อนคลายอาการที่เกิดจากความเครียด

หากคุณเรียนรู้เรื่องความเครียด คุณสามารถรู้ถึงอาการแสดงของความเครียดที่เริ่มเป็น และสามารผ่อนคลายความเครียดเพียงแค่ 2-3 นาท ีโดยสามารถทำได้ทุกแห่ง แต่การผ่อนคลายสามารถลดความเครียดได้ชั่วขณะ ถ้าปัญหานั้นยังคงอยู่ ท่านต้องเผชิญกับปัญหาและหาทางแก้ไข ความเครียดจึงหมดไป วิธีผ่อนคลายความเครียดสามารถทำได้หลายวิธี

 1. การคลายกล้ามเนื้อ Progressive relaxation โดยการนั่งหรือนอนราบเกร็งกล้ามเนื้อแต่ละส่วน โดยเริ่มจากกล้ามเนื้อหน้า ไหล่ แขน หน้าอก หลัง ท้อง ต้นขา ขา และเท้า โดยการเกร็ง3-4วินาทีสลับกับการคลายกล้ามเนื้อ ทำทีละมัด สังเกตการเปลี่ยนแปลงระวังการเกร็ง และการคลายกล้ามเนื้อจะพบว่าเมื่อคลายกล้ามเนื้อ จะมีอาการร้อนบริเวณดังกล่าว เนื่องจากเลือดไปเลี้ยงเพิ่มขึ้น ฝึกบ่อยๆจะช่วยผ่อนคลายความเครียดได้ดี
 • หลับตาลงสองข้าง
 • มุ่งความสนใจไปที่เท้าสองข้าง
 • หายใจเข้าและเกร็งกล้ามเนื้อทั้งหมดที่เท้าจนตึง
 • ให้คงอย่างนั้น 3-4 วินาที โดยที่ยังหายใจเข้าอยู่
 • จากนั้นให้ผ่อนหายใจออกช้าๆและผ่อนคลายกล้ามเนื้อที่เท้า
 • เมื่อผ่อนคลายเสร็จคุณจะรู้สึกตึงๆกล้ามเนื้อเท้า
 • จากนั้นมุ่งไปยังกล้ามเนื้อน่องทั้งสองข้าง
 • ให้ทำแบบนี้กับกล้ามเนื้อส่วนอื่นของร่างกาย เช่น ต้นขา สะโพก ช่องท้อง หน้าอก ไหล่ คอ หน้า
 1. การหายใจลึกๆ (Deep braething) จะเป็นวิธีที่คลายความเครียดอย่างได้ผลโดยการนั่งขัดสมาธิหรือนั่งบนเก้าอี้ มือวางบนตัก หายใจเข้าทางจมูกช้าๆให้เต็มปอดนับ 1-10กลั้นหายใจ 2-3 วินาทีแล้วจึงหายใจออกทางปากช้าๆ โดยระยะเวลาหายใจออกเป็นสองเท่าของหายใจเข้าทำสลับกัน 5-10 ครั้ง
 2. การทำสมาธิ Meditation เป็นวิธีการที่ชาวเอเชียชอบใช้ เป็นการลดความเครียดและทำให้อารมณ์ดีขึ้น การทำสมาธิจะสามารถลดระดับความดันโลหิต ชีพขจรช้าลง บางคนแนะนำให้ทำสมาธฺทุกวันก่อนเข้านอนเป็นเวลา 20 นาที วิธีการทำสมาธิ โดยการนั่งขัดสมาธิ์กำหนดลมหายใจเข้าและออก
 3. การยืดกล้ามเนื้อ (stretching) เมื่ออายุมากขึ้น หรือไม่ได้ออกกำลังกายข้อต่างๆจะเริ่มติด การบริหารแบบยืดข้อจะป้องกันข้อติด ให้ทำบ่อยๆ
 4. การใช้จิตนาการ โดยการหลับตาคิดถึงเรื่องที่มีความสุข หรือสถานที่ทีชอบ จิตนาการเรื่องดีๆ หรืออาจจะใช้การมองภาพสถานที่ที่ชอบหรือภาพที่มีความสุขแล้วจินตนาการ ซึ่งจะทำให้เกิดการผ่อนคลาย

ท่านสามารถทราบว่าได้ผ่อนคลายโดยสังเกตอุณหภูมิที่มือหากอุ่นแสดงว่าได้ผ่อนคลายแล้ว แต่ถ้ายังเย็นให้ทำการผ่อนคลายอีก การที่จะให้ได้ผลต้องปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ

 1. ความรับผิดชอบต่อตัวเอง
 • เมื่อรู้ถึงสาเหตุและวิธีการหลีกเลี่ยง ท่านต้องปฏิบัติโดยเคร่งครัด
 • เรียนรู้ถึงปัจจัยที่สามารถควบคุมได้และปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้
 • ยอมรับการเปลี่ยนแปลง หากไม่สามารถแก้ไขให้ดีขึ้น การต่อต้านจะทำให้เกิดความเครียดเพิ่มขึ้น
 • ให้จดบันทึกปัญหา ความต้องการ และความรู้สึก ซึ่งจะช่วยให้ค้นหาปัญหาได้
 • กำหนดเป้าหมายโดยกำหนดเป้าหมายประจำวัน ประจำเดือน เมื่อทำงานสำเร็จตามเป้าหมายก็ให้รางวัลชีวิต
 • ออกกำลังโดยการเดินวันละ 15 นาที
 • ให้ควบคุมความโกรธ เนื่องจากความโกรธจะทำให้เกิดความเครียด ให้ไปเดินเมื่อโกรธ หรือว่ายน้ำ หรือตีเทนนิส อย่าปล่อยให้เกิดความโกรธจนกระทั่งควบคุมตัวเองไม่ได้
 1. การนวด การนวดจะช่วยผ่อนคลายความเครียด ลดระดับชีพขจรและทำให้แจ่มใส

กลับหน้าเดิม