ความเครียดในเด็ก

ท่านผู้อ่านคงเคยเห็นเด็กทั้งวันมีแต่เล่น รับประทานอาหารและนอนไม่น่าจะมีความเครียด แต่ความจริงเด็กก็มีความเครียดมาตั้งแต่เล็ก แต่เด็กไม่สามารถบอกได้ ความเครียดของเด็กอาจจะเกิดจากภายนอก เช่นจากพ่อ แม่ พี่ น้อง หรืออาจจะเกิดจากภายใน เนื่องจากเราตั้งกฎเกณฑ์มากไปทำให้ปฏิบัติลำบาก เด็กเล็กอายุ 2 ขวบอาจจะเครียดเพราะพ่อแม่ให้เวลากับเด็กน้อยไป ช่วงเด็กก่อนวัยเรียน เด็กจะเครียดมากเนื่องจากต้องแยกจากพ่อแม่ เด็กยิ่งเล็กเท่าไรยิ่งเครียดมากเท่านั้น เมื่อเด็กโตขึ้นต้องนั่งโต๊ะจะทำให้เด็กเครียด พ่อแม่อย่าสร้างความเครียดโดยตั้งความคาดหวังกับเด็กสูงเกินไป นอกจากนั้นความเครียดของเด็กอาจจะเพิ่มจากการกระทำของพ่อแม่โดยที่ไม่รู้ตัว เช่นเด็กอาจจะได้ยินพ่อแม่ปรึกษากันถึงปัญหาครอบครัว ปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาการเจ็บป่วย เมื่อเด็กได้เห็นความเครียดจากพ่อแม่เด็กก็จะเครียดไปด้วย นอกจากนั้นเด็กที่พ่อแม่แยกกันหรือเสียชีวิตเด็กก็จะมีความเครียดทุวัน

อาการของเด็กที่มีความเครียด

การสังเกตเด็กที่เครียดอาจจะยาก การเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมที่พบได้คือหงุดหงิด ก้าวร้าว หลับยาก ปัสสาวะกลางคืน เด็กบางคนอาจจะมีอาการปวดท้องปวดศีรษะ สมาธิสั้น ทำการบ้านไม่สำเร็จ เด็กบางคนอาจจะแยกตัว ในเด็กเล็กอาจจะมีอาการดูดนิ้ว ดึงผม เช็ดจมูก ในเด็กโตจะเริ่มโหก เกเร ดื้อดึง

การลดความเครียด

วิธีลดความเครียดที่ดีคือให้เด็กได้พักผ่อนอย่างพอเพียง อาหารที่มีคุณภาพ ให้เวลากับเด็กเมื่อเด็กต้องการ จำไว้ว่าเมื่อเด็กต้องการมิใช่เวลาท่านว่าง ทำให้เด็กได้รู้ว่าเด็กมีความสำคัญกับเด็ก พ่อแม่อาจจะช่วยลดความเครียดโดยพูดกับเด็ก ช่วยเด็กแก้ปัญหา ให้เด็กออกกำลังกาย หากท่านได้พยายามแก้แล้วพฤติกรรมของเด็กยังไม่เปลี่ยนก็ควรปรึกษาแพทย์

กลับหน้าเดิม