หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ


 

ความเครียดกับผู้หญิง

ความเครียดที่เกิดกับผู้ชายมักเป็นความเครียดที่เกิดปัจจุบันทันด่วนเกี่ยวกับอันตราย ส่วนผู้หญิงมักจะได้รับความเครียดสะสม และทำให้เกิดโรคที่เกิดจากความเครียดทั้งนี้เนื่องจากเหตุผลคือ
  1. ผู้หญิงส่วนใหญ่จะทำงานบริการมากกว่าผู้ชาย เช่น งานบ้านทำให้ผู้หญิงต้องมีหน้าที่รับผิดชอบ
  2. ผู้หญิงไทยมักเป็นช้างเท้าหลัง ไม่มีอำนาจพอที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม หรือเงื่อนไข โดยเฉพาะผู้หญิงที่ไม่สามารถปฏิเสธ จะเครียดกำลังสอง เนื่องจากไม่ชอบแล้วยังหนีไม่ได้อีกด้วย ดังนั้นผู้หญิงจึงมีความเครียดสะสมทุกวัน จนหนักเกินกว่าที่จะรับ อาการความเครียดก็ปรากฏ

เมื่อมีความเครียดที่งาน ผู้ชายกลับบ้านสามารถพักผ่อนคลายเครียด แต่ผู้หญิงที่น่าสงสาร ยังต้องกลับมาทำงานบ้าน มารับความเครียด ดังนั้นถ้าไม่มีปัญหาทางเศรษฐกิจ ควรจะมีแม่บ้านมาช่วยแบ่งเบา งานบ้าน งานเลี้ยงเด็ก อาหาร ซักผ้ารีดผ้า หากไม่มีใครช่วยงานผู้หญิง จะมีความเครียดเนื่องจากงานมาก เวลาพักน้อย และไม่มีใครช่วยเหล่านี้จะทำให้ผู้หญิงโกรธง่าย ยิ่งสังคมปัจจุบันมีความเท่าเทียมกันผู้หญิงทำงานนอกบ้านมากกลับบ้านยังต้องทำงานบ้านอีก ต่างกับสมัยอดีตที่ผู้หญิงทำหน้าที่แม่บ้านอย่างเดียว ความเครียดจึงไม่มาก หากคุณผู้ชายได้อ่านสามารถช่วยคุณผู้หญิง โดยการช่วยงานเท่าที่สามารถทำได้ หรือไม่สร้างงานเพิ่มให้กับผู้หญิง หรืออย่างน้อยก็ให้กำลังใจแก่คุณผู้หญิง

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

การลดความเครียด

กลับหน้าเดิม

   

fb google