jrprint

หน้าหลัก | สุขภาพดี | สุภาพสตรี | การแปลผลเลือด | โรคต่างๆ | วัคซีน

adv

การวินิจฉัย Diagnosisโรคทางเดินปัสสาวะอักเสบ

เมื่อสงสัยว่ามีการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะอักเสบแพทย์จะส่งตรวจเพื่อวินิจฉัยดังต่อไปนี้

การตรวจพบเม็ดเลือดขาวร่วมกับ a positive leukocyte esterase dip test จะช่วยยืนยันการวินิจฉัยว่าเป็นทางเดินปัสสาวะอักเสบแม้ว่าตรวจปัสสาวะแล้วปริมาณเม็ดเลือดขาวยังไม่มากพอ แต่หากอาการเหมือนการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะอักเสบก็สามารถให้การวินิจฉัยว่ามีทางเดินปัสสาวะอักเสบ

  1. complete blood count (CBC) การเจาะเลือดเพื่อแยกว่าการติดเชื้อนั้นเป็นการติดเชื้อที่กระเพาะปัสสาวะหรือกรวยไตอักเสบ หากเป็นกรวยไตอักเสบจะพบเม็ดเลือดขาวในเลือดจะสูง
  2. การหน้าที่ของไตไม่จำเป็นต้องทำทุกรายจะทำเฉพาะในรายที่สูงอายุ หรือสงสัยว่าจะมีโรคแทรกซ้อน หรือต้องให้ยาที่มีพิษต่อไต
  3. การตรวจทาง x-ray และหรือ ultrasound ไม่จำเป็นต้องทำทุกรายจะทำในรายที่สงสัยว่าจะมีนิ่ว หรือปัสสวะไหลย้อนการตรวจพิเศษนี้จะทำในรายที่เป็นทางเดินปัสสาวะอักเสบที่เกิดในผู้ชาย

กระเพาะปัสสาวะอักเสบ | กระเพาะปัสสาวะอักเสบเรื้อรัง | ท่อปัสสาวะอักเสบ | กรวยไตอักเสบ | กระเพาะปัสสาวะอักเสบจากการคาท่อปัสสาวะ | การป้องกัน