ทางเดินปัสสาวะอักเสบเรื้อรัง Chronic or recurrent urinary tract infection

หมายถึงภาวะที่มีการอักเสบของทางเดินปัสสาวะอักเสบที่เป็นนานหรือกลับเป็นซ้ำบ่อยๆ

สาเหตุและปัจจัยเสี่ยงทางเดินปัสสาวะอักเสบเรื้อรัง

โดยปกติ กระเพาะปัสสาวะอักเสบมักจะพบในผู้หญิงและมักจะหายภายใน 3 วันหลังการรักษา ถ้าหากทางเดินปัสสาวะอักเสบเป็นบ่อย หรือใช้เวลารักษานาน หรือเป็นในผู้ชายแสดงว่าอาจจะมีโครงสร้างทางเดินปัสสาวะที่ผิดปกติ ภาวะทางเดินปัสสาวะอักเสบที่ต้องตรวจพิเศษ(เช่นการฉีดสี การตรวจ ultrasound การส่องกล้อง) คือภาวะดังต่อไปนี้

 • ทางเดินปัสสาวะอักเสบที่เกิดในผู้ชาย
 • ทางเดินปัสสาวะอักเสบที่เกิดมากกว่า 2 ครั้งใน 6 เดือน
 • หลังรักษาแล้ว 2 สัปดาห์ยังไม่หาย

ปัจจัยเสี่ยงทีทำให้เกิดการอักเสบเรื้อรัง

 • มีการไหลย้อนกลับของปัสสาวะจากกระเพาะปัสสาวะไปสู่ท่อไต ureterovesical reflux
 • ต่อมลูกหมากโต  benign prostatic hyperplasia (BPH)
 • ต่อมลูกหมากอักเสบ prostatitis
 • ท่อปัสสาวะตีบ  urethral strictures
 • ดื่มน้ำน้อย
 • นอนนานไม่ค่อยเคลี่อนไหว

อาการ เหมือนกับกระเพาะปัสสาวะอักเสบ

การวินิจฉัยทางเดินปัสสาวะอักเสบเรื้อรัง

 • ตรวจปัสสาวะพบเม็ดเลือดขาวและเม็ดเลือดแดง
 • เพาะเชื้อจากปัสสาวะยังพบเชื้อหลังจากรักษาไปแล้ว 2 สัปดาหื
 • ที่ต้องตรวจเพิ่มคือการ x-ray ไต  [KUB] การ ultrasound ไต

การรักษาทางเดินปัสสาวะอักเสบเรื้อรัง

ยาที่ใช้เหมือนกับทางเดินปัสสาวะอักเสบ

กระเพาะปัสสาวะอักเสบ | กระเพาะปัสสาวะอักเสบเรื้อรัง | ท่อปัสสาวะอักเสบ | กรวยไตอักเสบ | กระเพาะปัสสาวะอักเสบจากการคาท่อปัสสาวะ | การป้องกัน