หน้าหลัก | สุขภาพดี | สุภาพสตรี | การแปลผลเลือด | โรคต่างๆ | วัคซีน

ทางเดินปัสสาวะอักเสบเรื้อรัง Chronic or recurrent urinary tract infection

หมายถึงภาวะที่มีการอักเสบของทางเดินปัสสาวะอักเสบที่เป็นนานหรือกลับเป็นซ้ำบ่อยๆ

สาเหตุและปัจจัยเสี่ยงทางเดินปัสสาวะอักเสบเรื้อรัง

โดยปกติ กระเพาะปัสสาวะอักเสบมักจะพบในผู้หญิงและมักจะหายภายใน 3 วันหลังการรักษา ถ้าหากทางเดินปัสสาวะอักเสบเป็นบ่อย หรือใช้เวลารักษานาน หรือเป็นในผู้ชายแสดงว่าอาจจะมีโครงสร้างทางเดินปัสสาวะที่ผิดปกติ ภาวะทางเดินปัสสาวะอักเสบที่ต้องตรวจพิเศษ(เช่นการฉีดสี การตรวจ ultrasound การส่องกล้อง) คือภาวะดังต่อไปนี้

ปัจจัยเสี่ยงทีทำให้เกิดการอักเสบเรื้อรัง

อาการ เหมือนกับกระเพาะปัสสาวะอักเสบ

การวินิจฉัยทางเดินปัสสาวะอักเสบเรื้อรัง

การรักษาทางเดินปัสสาวะอักเสบเรื้อรัง

ยาที่ใช้เหมือนกับทางเดินปัสสาวะอักเสบ

กระเพาะปัสสาวะอักเสบ | กระเพาะปัสสาวะอักเสบเรื้อรัง | ท่อปัสสาวะอักเสบ | กรวยไตอักเสบ | กระเพาะปัสสาวะอักเสบจากการคาท่อปัสสาวะ | การป้องกัน