หน้าหลัก | สุขภาพดี | สุภาพสตรี | การแปลผลเลือด | โรคต่างๆ | วัคซีน

แบบทดสอบว่าคุณเสี่ยงต่อการเกิดโรคไตหรือไม่

แบบฟอร์มทดสอบความเสี่ยงในการเกิดโรคไต

คำแนะนำ: กรุณาตอบคำถามต่อไปนี้ด้วยความจริงใจ ข้อมูลของคุณจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ

ข้อมูลส่วนตัว

ประวัติสุขภาพ

คำถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการกิน

การคำนวณคะแนน

ผลลัพธ์

คำแนะนำ

หมายเหตุ: แบบฟอร์มนี้เป็นเพียงเครื่องมือประเมินความเสี่ยงเบื้องต้น ไม่สามารถแทนการวินิจฉัยของแพทย์ได้

ทบทวนวันที่

โดย นายแพทย์ ประพันธ์ ปลื้มภาณุภัทร อายุรแพทย์,แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว

Google
 

เพิ่มเพื่อน