การประเมินความเสี่ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดสมองท่านจะต้องทราบ

 1. ระดับความดันโลหิตของท่าน
 2. การเต้นของหัวใจท่านว่าเป็นการเต้นสั่นพริ้วหรือไม่
 3. การสูบบุหรี่
 4. ระดับไขมัน Cholesterol ของท่าน
 5. โรคเบาหวาน
 6. การออกกำลังกาย
 7. ระดับความอ้วนของท่าน
 8. ประวัติโรคหลอดเลือดสมองในครอบครัว

 

เมื่อทราบข้อมูลแล้วให้กรอกในตาราง

  1 2 3
ปัจจัยเสี่ยง ความเสี่ยงสูง เฝ้าระวัง ความเสี่ยงต่ำ
ความดันโลหิต 140/90 หรือไม่ทราบ 120-139/80-89 <120/80
หัวใจเต้นสั่นพริ้ว มีหัวใจเต้นผิดปกติ ไม่ทราบ หัวใจเต้นปกติ
สูบบุหรี่ สูบบุหรี่ กำลังหยุดสูบ ไม่สูบบุหรี่
cholesterol มากกว่า 240 200-239 น้อยกว่า200
โรคเบาหวาน เป็นเบาหวาน น้ำตาลสูง ไม่เป็นเบาหวาน
การออกกำลังกาย ไม่ออกกำลัง ออกกำลังกายบ้าง ออกกำลังกายประจำ
อาหาร อ้วนมาก อ้วนเล็กน้อย ปกติ
ประวัติโรคหลอดเลือดในครอบครัว มี ไม่แน่ใจ ไม่มี
คะแนนทั้งหมด      

 

วิธีการทำ

 • แต่ละหัวข้อให้ 1 คะแนนเท่ากัน
 • รวบรวมคะแนนในแต่ละแถว(คะแนนทั้งหมด)
 • หาก1มีคะแนนเท่ากับหรือมากกว่า 3 ข้อท่านต้องรีบปรึกษาแพทย์เพื่อป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง
 • หากช่อง2มีคะแนน4-6คะแนนท่านต้องรีบหาทางลดปัจจัยเสี่ยง
 • ช่อง3หากท่านได้คะแนะ 6-8 คะแนนแสดงว่าท่านคุมความเสี่ยงได้ดี

เพิ่มเพื่อน