โรคบิดหรือโรคท้องร่วง

ชื่อโรคบิดทำให้เห็นภาพว่าเมื่อป่วยเป็นโรคนี้จะมีอาการบิืดท้อง ปวดเป็นพักๆเชื้อที่เป็นสาเหตุได้แก่เชื้อ Shigella ผู้ที่รับเชื้อโรคจะเกิดอาการหลังจากรับเชื้อไปแล้ว 1-2 วัน ผู้ป่วยจะมีอาการปวดท้องปวดอยากถ่ายมาก ผู้ป่วยร้อยละ25-50จะมีถ่ายเป็นมูกเลือด มีไข้ และถ่ายเหลวอาการจะเป็นอยู่ 5-7 วัน สำหรับเด็กเล็กหรือผู้สูงอาย ุอาการอาจจะรุนแรงจนกระทั่งต้องนอนโรงพยาบาล เด็กอายุต่ำกว่า 2 ปีอาจจะมีอาการชักเนื่องจากไข้สูงเชื้อที่เป็นสาเหตุได้แก่ เชื้อ Shigella sonnei หรือ "Group D" Shigella, Shigella flexneriหรือ "group B" Shigella เชื้อทั้ง 2เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดท้องร่วง การวินิจฉัย โรคสามารถวินิจฉัยได้โดยการเพาะเชื้อจากอุจาระ

การวินิจฉัยโรคบิด

 • จากประวัติ ไข้ ปวดท้อง และถ่ายเหลว
 • จากการตรวจอุจาระพบว่ามีมูกและเม็ดเลือดขาว
 • จากการเพาะเชื้อโรคในอุจาระ

โรคโรคบิดนี้รักษาได้อย่างไร

ยาปฏิชีวนะที่ใช้รักษาโรคนี้ได้แก่ ampicillin, trimethoprim/sulfamethoxazole ( Bactrim*หรือ Septra*), nalidixic acid, or ciprofloxacin การใช้ยาจะทำให้หายเร็วขึ้น แต่มีเชื้อที่ดื้อต่อยา ดังนั้นจึงไม่แนะนำให้ใช้ยาปฏิชีวนะในรายที่มีอาการน้อย จะใช้ในรายที่มีอาการรุนแรง สำหรับยาที่ใช้รักษาท้องร่วงคือ Imodium และ Lomotilไม่แนะนำให้ใช้เนื่องจากอาจจะทำให้โรคเป็นมากขึ้น

เป็นโรคนี้แล้วเกิดผลในระยะยาวหรือไม่

ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะหายขาดแต่บางรายใช้เวลาหลายเดือนลำไส้จึงจะขับเชื้อออกจากลำไส้และทำงานปกติ ผู้ป่วยร้อยละ3จะมีอาการข้ออักเสบ เคืองตาและปัสสาวะขัดที่เรียกว่า Reiter's syndrome

ยาที่ใช้รักษาโรคบิด

ยาที่ได้ผลดีคือ ciprofloxacine ขนาด 500 มิลิกรัมวันละ 2 ครั้งเป็นเวลา 3 วัน

หรืออาจะใช้ยา azithromycin, and ceftriaxone

การป้องกันการติดโรคบิด

 • การล้างมือเป็นวิธีการที่ดีในการป้องกันโรคติดต่อโดยเฉพาะโรคทางเดินอาหาร
 • สำหรับผู้ป่วยก็ควรจะล้างมือบ่อยๆโดยเฉพาะหลังเข้าห้องน้ำด้วยสบู่
 • สำหรับผู้ที่อยู่ใกล้ชิดผู้ป่วยก็ควรจะล้างมือบ่อยๆเช่นกัน
 • สำหรับผู้ดูแลเด็กที่ป่วยเป็ฯโรคท้องร่วง เมื่อเปลี่ยนผ้าอ้อมต้องล้างมือทันที
 • เด็กที่ยังควบคุมการขับถ่ายไม่ได้ไม่ควนว่ายในในสระ
 • ผู้ที่มีอาการท้องร่วงก็ไม่ควรว่ายน้ำ
 • ปริมาณคลอรีนในสระควรจะมีความเข้มข้น 0.5-PPM
 • ผู้ที่ป่วยเป็นโรคท้องร่วงไม่ควรเป็นผู้ปรุงอาหาร
 • อาหารต้องปรุงให้สุข