หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ


 

 

Ampicillin (แอมพิซิลลิน)

หากเกิดอาการดังต่อไปนี้ให้หยุดยาและพบแพทย์

  • มีไข้ เจ็บคอ ปวดศีรษะ ผื่น ผิวหนังลอก
  • ท้องร่วงโดยเฉพาะมีเลือดปน
  • ไข้หนาวสั่น ปวดตามตัว เหมือนไข้หวัดใหญ่
  • เลือดออกง่าย และมีจ้ำเลือด
  • ปัสสาวะออกน้อยหรือไม่ออกเลย

ข้อบ่งชี้ในการใช้ยา

ยานี้เป็นยาปฏิชีวนะคล้ายเพนิซิลลิน ใช้ขจัดเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของโรคติดเชื้อ

วิธีการใช้และขนาดยาที่ใช้

ก่อนใช้ยาจะต้องแจ้งให้แพทย์ทราบ

ผลข้างเคียงของยา

หากเกิดอาการดังต่อไปนี้ให้หยุดยาและแจ้งแพทย์

เมื่อเกิดอาการข้างเคียงควรทำอย่างไร

หากมีอาการคลื่นไส้ อาเจียน ให้รับประทานยาพร้อมอาหาร หากเกิดอาการท้องเสีย มีผื่นรุนแรง หรือมีอาการนานเกิน 2 วัน ให้พบแพทย์

ข้อควรระวัง

ความปลอดภัยของยานี้ในสตรีมีครรภ์

สำหรับสตรีมีครรภ์ ยานี้จัดอยู่ในประเภท B

   

 


fb google