หน้าหลัก | สุขภาพดี | สุภาพสตรี | การแปลผลเลือด | โรคต่างๆ | วัคซีน

รับประทานผลไม้สีเข้มป้องกันโรคความดันโลหิตสูง

เป็นที่ทราบกันดีว่าการรับประทานผักและผลไม้มากจะช่วยลดความดันดลหิต Dr Aedín Cassidy (University of East Anglia, Norwich, UK)ได้ทำการศึกษาชนิดของ flavanoid ที่มีในผลไม้ต่อการป้องกันความดันโลหิตสูงซึ่งได้ตีพิมพ์ใน in the American Journal of Clinical Nutrition.เมื่อเดือนพฤษจิกายนที่ผ่านมา

ผลการศึกษาพบว่าผู้ที่ได้รับสาร anthocyanins(เป็นชนิดหนึ่งของflavanoid) จะมีความดันลดลงมากสุดประมาณร้อยละ8 Blueberries หรือผลไม้อื่นที่มีสีเข้มเช่น black currants, raspberries, or aubergines จะสามารถลดความดันโลหิตได้ร้อยละ 10 เช่นกัน

พบว่าหากรับประทานสัปดาห์ละครั้ง และหากอายุน้อยกว่า 60 จะให้ผลลดความดันโลหิตสูงได้เป็นอย่างดี เชื่อว่า anthocyanins จะออกฤทธิ์โดยการขยายเส้นเลือด

ข้อเสนอแนะ

หากเป็นไปได้ก็รับประทานผลไม้สีเข้ม เ่น องุ่นม่วงหรือแดง rasberry,strawbery ส้ม เป็นต้น