ลดน้ำหนัก

ผู้ที่อ้วยโดยเฉพาะผู้ที่อ้วนลงพุง จะเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด คนอ้วนจะมีระดับของไขมันโคเลสเตอรรอลและไตรกลีเซอร์ไรด์สูง ตารางข้างล่างจะแสดงเส้นรอบเอวของคนปกติและเสี่ยงต่อโรค

รอบเอว มีความเสี่ยง เสี่ยงสูง
ชายยุโรป

94 ซม
(37นิ้ว)

102 ซม
(40 นิ้ว)
ชายเอเซีย

90 ซม
(36 นิ้ว)

 

หญิงยุโรปและเอเซีย

80 ซม
(32 นิ้ว)

88 ซม
(35 นิ้ว)

มาเรียนรู้เรื่องดัชนีมวลกาย

ดัชนีมวลกายเป็นเครื่องมือที่จะบอกว่าความสัมพันธ์ระหว่างน้ำหนักและส่วนสูง และบอกความเสี่ยงของการเกิดโรค ในการคำนวณดัชนีมวลกายจะต้องชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงเป็นเมตร การคำนวณจะใช้น้ำหนักเป็นตัวตั้งหารด้วย(ส่วนสูงเป็นเมตร)ยกกำลังสอง การแปรผลตรวจ

ดัชนีมวลกาย ความหมาย คำแนะนำ
น้อยกว่า 18.5

ผอมไป

ให้เพิ่มน้ำหนัก
18.5 - 25

น้ำหนักเหมาะสม

รักษาน้ำหนักให้คงที่

25 - 30

น้ำหนักเกิน

ให้เริ่มลดน้ำหนัก

30 - 35

อ้วน

คุณมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคให้ลดน้ำหนัก

มากกว่า 35

อ้วนมาก

มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคสูง ให้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเพื่อลดน้ำหนัก

 

สำหรันคนเอเซียจะมีเกณฑ์การวินิจฉัยว่าอ้วนหรือไม่ต่างจากยุโรป

 
ดัชนีมวลกาย สำหรับคนเอเซีย ความหมาย Comments
น้อยกว่า 18.5 ผอม น้ำหนักน้อยไปควรจะเพิ่มน้ำหนัก
18.5 - 22.9 น้ำหนักเหมาะสม น้ำหนักดีแล้วให้รักษาน้ำหนัก
23 - 26.9 น้ำหนักเกิน

น้ำหนักเริ่มเกินจะเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคเรื้อรังเช่นโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง

ให้เริมลดน้ำหนัก

มากกว่า 27 อ้วน คุณอ้วนแล้วมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเรื้อรัง และคุณภาพชีวิตลดลง ให้ลดน้ำหนัก

 

การค้นหาดัชนีมวลกาย

ให้น้ำค่าน้ำหนักและส่วนสูงลงในตารางคำนวณ ค่าดัชนีมวลกาย

ค่าดัชนีมวลกายคนที่ออกกำลังกาย คนท้อง ผู้ที่เพาะกายจะไม่สามารถแปรผลได้ การลดน้ำหนักลงร้อยละ 10 ก็จะส่งผลดีต่อสุขภาพลดค่าคอเลสเตอรอลและไตร์กลีเซอร์ไรด์ในเลือด ลดระดับความดันโลหิต โรคเบาหวาน และโรคมะเร็ง