ประโยชน์ปรับพฤติกรรม

การปรับพฤติกรรมให้กระฉับกระเฉงอยู่ตลอดเวลาจะให้ประโยชน์

 • เพิ่มไขมันดี (HDL)
 • ลดรอบเอว
 • ลดความเครียด และลดความดันดลหิต
 • ลดความเสี่ยงในการเกิดโรคเบาหวาน
 • ลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจ
 • ช่วยลดน้ำหนัก
 • รูปร่างดีขึ้น
 • เพิ่มความมั่นใจ
 • เพิ่มความแข็งแรงของกระดูก
 • ลดความเสี่งในการเกิดมะเร็ง

ท่านอาจจะลองปรับพฤติกรรมให้กระฉับกระเฉงอยู่เสมอ

 • จอดรถหรือลงจากรถเมล์ให้ไกลเพื่อที่จะได้มีเวลาเดินไปทำงาน
 • ให้ขึ้นลงบันไดแทนบันไดเลื่อน หรือลิฟท์
 • ให้เดินก่อนรับประทานอาหาร
 • ร่วมกลุ่มกับเพื่อเพื่อออกกำลังกาย

การออกกำลังกาย การออกกำลังเพื่อให้หัวใจแข็งแรง ออกกำลังมากไป

Google
 

 

เพิ่มเพื่อน