การกำหนดอาหารสำหรับเบาหวานชนิดที่ 1

โรคเบาหวานชนิดที่ 1 จะขาดอินซูลิน การควบคุมจำเป็นต้องใช้การฉีดอินซูลิน การควบคุมอาหารให้สัมพันธ์การการฉีดอินซูลินจะทำให้การคุมเบาหวานได้ดี และป้องกันภาวะน้ำตาลต่ำ

โรคเบาหวานขนิดที่1

การกำหนดอาหารสำหรับผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่1

การกำหนดอาหารที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญมากเพื่อป้องกันภาวะน้ำตาลต่ำ และโรคแทรกซ้อนอื่นๆ หลักการควบคุมอาหารมีดังนี้

 

อาหารสำหรับเบาหวาน