การกำหนดอาหารสำหรับเบาหวานชนิดที่ 1

โรคเบาหวานชนิดที่ 1 จะขาดอินซูลิน การควบคุมจำเป็นต้องใช้การฉีดอินซูลิน การควบคุมอาหารให้สัมพันธ์การการฉีดอินซูลินจะทำให้การคุมเบาหวานได้ดี และป้องกันภาวะน้ำตาลต่ำ

โรคเบาหวานขนิดที่1

การกำหนดอาหารสำหรับผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่1

การกำหนดอาหารที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญมากเพื่อป้องกันภาวะน้ำตาลต่ำ และโรคแทรกซ้อนอื่นๆ หลักการควบคุมอาหารมีดังนี้

  1. เวลาและปริมาณอาหารต้องคงที่
  2. ปริมาณอาหารและพลังงานที่ได้รับต้องพอเพียงต่อการเจริญและกิจกรรม
  3. ต้องปรับอาหารให้เหมาะสมกับปริมาณของ insulin อาหารที่จัดควรเป็นอาหารหลัก3 มื้อ และอาหารว่าง 1มื้ออาจเป็นขนมปังกรอบ น้ำนมจืด
  4. เมื่อออกกำลังกายหรือใช้แรงงานมากจำเป็นต้องได้รับอาหารเพิ่มหรือลดปริมาณ insulin
  5. หากผู้ป่วยไม่สบายไม่ต้องงดฉีด insulin และไม่ต้องงดอาหาร และควรตรวจหาคีโตนในปัสสาวะร่วมด้วย
  6. ผู้ป่วยควรหลีกเลี่ยง ขนมหวาน น้ำหวาน ลูกอมและผลไม้หวานๆ

 

อาหารสำหรับเบาหวาน