การวินิจฉัยโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่


หากท่านมีอาการเหมือนกับมะเร็งลำไส้ใหญ่ หรือแพทย์สงสัยว่าท่านจะเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ แพทย์จะตรวจเพิ่มเพื่อ

 • ประเมินว่าท่านเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่หรือไม่
 • ประเมินว่าระยะมะเร็งลำไส้ใหญ่ของท่านอยู่ที่ระยะไหนซึ่งจะเป็นข้อมูลในการวางแผนการรักษา
 • ประเมินสุขภาพโดยรวมของท่าน

การตรวจเพิ่มเติมได้แก่

 • การซักประวติการเจ็บป่วยแพทย์จะซักระยะเวลาที่เจ็บป่วย ซักถามอาการของโรคแทรกซ้อน ซักเกี่ยวกับสุขภาพโดยทั่วไป การรักาาโรคประจำตัว
 • การตรวจร่างกาย แพทย์จะตรวจร่างกายทั่วไปเพื่อประเมินสุขภาพ ตรวจร่างกายว่าโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่มีการแพร่กระจายหรือยัง โดยการตรวจต่อมน้ำเหลือง ตรวจตับว่าโตหรือไม่ ตรวจร่างกายว่ามีก้อนหรือเปล่า
 • การตรวจเลือดทั่วไปได้แก่ ความสมบูรณ์เม็ดเลือด ตรวจปัสสาวะ การทำงานของตับ การทำงานของไต ตรวจหัวใจ ตรวจ CEA
 • การตรวจทางทวารหนักเพื่อที่จะตรวจหาก้อนในทวารหนัก

  ผู้ป่วยจะนอนตะแคง แพทย์จะสวมถุงมือและทาครีมหล่อลื่น ล้วงเข้าไปในทวารหนักเพื่อตรวจว่ามีก้อนในทวารหรือไม่

  มะเร็งลำไส้ใหญ่

  การตรวจนี้จะตรวจว่ามีก้อนในทวาร และตรวจต่อมลูกหมากได้ด้วย

 

 • การตรวจหาเลือดในอุจาระ หากทางเดินอาหารมีแผลเราสามารถตรวจพบเลือดในอุจาระ วิธีการตรวจทำได้โดยการนำอุจาระไปส่องกล้องเพื่อตรวจหาเม็ดเลือดแดง และอีกวิธีคือเอาอุจาระแตะบนกระดาษและนำมาทดสอบปฏิกิรายาทางเคมีเพื่อหาว่ามีเลือดหรือไม่
 • การตรวจด้วยวิธีการสวนสีและ x-ray ผู้ป่วยจะต้องเตียมตัวก่อนตรวจโดยรับประทานอาหารที่มีกากน้อย และให้รับประทานยาละบายก่อนวันตรวจ แพทย์ใส่สารรังสีเข้าไปทางทวารจนถึงลำไส้ใหญ่ หลังจากนั้นจะถ่ายรังสีเป็นระยะ และให้ผู้ป่วยถ่ายออกหมดและถ่ายภาพรังสีอีก เราเรียกวิธีการนี้ว่า Barium enema
 • การส่องกล้องตรวจลำไส้ หากส่องลำไส้ใหญ่ส่วนปลายเรียก Sigmoidoscopy แต่หากส่องตลอดลำไส้เรียก Colonoscopy เพื่อดูว่ามีก้อน หรือการอักเสบหรือไม่ หากพบก้อน หรือติ่งเนื้อก็จะทำการตัดชิ้นเนื้อเพื่อส่งตรวจทางกล้องจุลทัศน การส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่
 • การตรวจ colonography เป็นการตรวจลำไส้ใหญ่โดยการใส่สารทึบแสง
 • เข้าไปในลำไส้ใหญ่แล้วถ่ายด้วย computer ซึ่งจะได้ภาพที่ละเอียดมีรายละเอียดเพิ่ม
 • การตัดชิ้นเนื้อเพื่อตรวจทางกล้องจุทัศน
 • การตรวจหา  carcinoembryonic antigen (CEA) ก่อนและหลังผ่าตัด ค่านี้จะสูงหากยังมีมะเร็ง
การวินิจฉัยมะเร็งแรกเริ่ม ระยะมะเร็งลำไส้ใหญ่