หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ


 

Flexible sigmoidoscopy

การตรวจ Flexible sigmoidoscopy คืออะไร

การตรวจนี้จะเป็นการตรวจภายในลำไส้โดยการส่องกล้องเข้าไป การตรวจนี้สามารถตรวจหาการอักเสบ polyps แผล และเนื้องอก และเป็นการตรวจมะเร็งแรกเริ่ม สำหรับผู้ที่มีการเปลี่ยนแปลงระบบขับถ่าย น้ำหนักลด มีเลือดปนกับอุจาระ

Sigmoid colon คือส่วนไหนของลำไส้

ระบบขับถ่ายเริ่มตั้งแต่ทวารหนัก Anus ซึ่งจะติดต่อกับลำไส้ใหญ่ส่วนปลายที่เรียกว่า Rectum หลังจากนั้นจะต่อกับลำไส้ใหญ่ Siggmoid colon ซึ่งเป็นส่วนโค้งไปต่อกับลำไส้ใหญ่ที่เรียกว่า Descending colon และมาต่อกับส่วนที่เรียกว่า Left spenic flexure ทั้งหมดคือส่วนของลำไส้ใหญ่ข้างซ้าย

การตรวจ Flexible sigmoidoscopy จะเป็นการตรวจลำไส้ใหญ่ตั้งแต่ทวารหนักจรดลำไส้ใหญ่ส่วนที่เรียกว่า Left spenic flexure ซึ่งต่างกับการตรวจ colonoscopy ซึ่งเป็นการตรวจตลอดลำไส้ใหญ่ทั้งด้านซ้าย และด้านขวา

การเตรียมตัวตรวจ Flexible Sigmoidoscopy

ก่อนการตรวจจะต้องเตรียมลำไส้เพื่อให้มีอุจาระให้น้อยที่สุดโดยการรับประทานอาหารเหลว 1 วันก่อนการตรวจ และอาหารเหลวก็ไม่ควรจะมีสีแดง หรือสีม่วง อาหารที่แนะนำอาหารที่มีกากน้อยได้แก่

ก่อนการตรวจแพทย์จะสั่งให้สวนล้างลำไส้ใหญ่ด้วยน้ำสบู่เพื่อล้างเอาอุจาระออกให้มากที่สุด

หากท่านมีโรคหรือรับประทานยาประจำต้องแจ้งแพทย์ให้ทราบก่อนการสั่งตรวจ

วิธีการตรวจ

ในระหว่างการตรวจแพทย์จะทำอะไรบ้าง

การตรวจนานไหม

การตรวจ sigmoidoscopy ใช้เวลาประมาณ 20 นาที จะมีอาการแน่นท้องหลังจากการตรวจประมาณ 1 ชั่วโมง อาจจะเกิดเลือดออกหรือเกิดแผลแต่พบน้อยมาก กลับบ้านแล้วต้องสังเกตุหากมีอาการดังต่อไปนี้ให้พบแพทย์


การตรวจลำไส้ใหญ่ของคนปกติ

ตรวจพบมะเร็งลำไส้ใหญ่

 

   


fb google