หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ


 

การตรวจลำไส้ใหญ่โดยการส่องกล้อง

การตรวจลำไส้ใหญ่โดยการส่องกล้องเป็นการใช้กล้องที่ออกแบบมาเฉพาะ ส่องเข้าไปในลำไส้ใหญโดยเริ่มต้นตั้งแต่ทวารหนัก Anus จนถึงส่วนปลายสุดของลำไส้ใหญ่ที่เรียกว่า Caecum กล้องที่ส่องจะมีขนาดเพียงน้ำหัวแม่มือ

แพทย์จะตรวจลำไส้ใหญ่โดยการส่องกล้องกับผู้ป่วยประเภทไหน

การเตรียมตัวก่อนการส่องกล้อง

การเตรียมตัวสำหรับการส่องกล้อง

การส่องตรวจ

หลังส่องกล้องต้องปฏิบัติตัวอย่างไร

หลังส่องกล้องจะเจ็บปวดหรือไม่

โรคแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้นได้

หลังส่องกล้องหากมีอาการดังต่อไปนี้ให้รีบพบแพทย์


มะเร็งลำไส้ใหญ่ | ท้องผูก

   


fb google