สาเหตุของแพ้อาหาร

กลไกการเกิดแพ้อาหาร

 1. IgE Mediated Food Allergy เป็นการเกิดแพ้อาหารโดยที่โปรตีนของอาหารเมื่อผ่านผนังลำไส้ และเกิดปฏิกิริยาภุมิแพ้ชนิด IgE อาการที่เกิดมักจะเฉียบพลัน เช่นผื่นลมพิษ อาการอาจจะรุนแรงจนกระทั่งเสียชีวิตโดยที่ไม่มีผื่น

  อาการที่เกิด

  • อาการทางเดินอาหารได้แก่ ริมฝีปากบวม ลิ้นบวม เสียงแหบ คลื่นไส้ ปวดท้อง อาเจียน ท้องเสีย
  • อาการทางผิวหนัง คันตามตัว ลมพิษ ผิวแดง
  • ทางเดินหายใจ แน่นหน้าอก หายใจหอบ หายใจเสียงดังหวีด
  • จมูก คัดจมูก น้ำมูกไหล จาม
  • ตา มีน้ำตาไหล คันในตา
  • ในรายที่เป็นรุนแรงผู้ป่วยจะมีอาการแพ้อย่างรุนแรง ความดันโลหิตต่ำ และเสียชีวิต
 1. Non IgE Mediated Food Allergy เป็นการแพ้อาหารที่ไม่ได้ผ่านกลไกแพ้แบบ IgE ที่พบได้บ่อยได้แก่

อาหารทำให้เกิดลำไส้อักเสบ Food induced Enterocolotis

มักจะเกิดในเด็กอายุแรกเกิดจนถึง 3 เดือนมักจะแพ้นม นมถั่วเหลือง เด็กจะมีอาการอาเจียนและถ่ายเหลว อาการจะดีขึ้นหลังจากหยุดอาหารนั้น 72 ชั่วโมง

อาหารทำให้เกิดทวารหนักอักเสบ Food induced Proctitis

เด็กจะเกิดอาการถ่ายเป็นเลือด มักจะเกิดในช่วง 2-3 เดือนแรก อาหารที่แพ้บ่อยได้แก่ นม นมถั่วเหลือง

อาหารทำให้การดูดซึมของลำไส้ผิดปกติ Food induced Enteropathy

เด็กจะขาดอาหารเนื่องจากลำไส้ไม่สามารถดูดซึมอาหาร การเติบโตของเด็กจะช้า มีอาการถ่ายเหลว อาเจียน อาหารที่ทำให้เกิดแพ้ชนิดนี้ได้แก่ นมซึ่งเป็นอาหารที่แพ้บ่อยที่สุด ถั่วเ้หลือง ไข่ขาว ข้าวสาลี ปลา ไก่

 

Celiac Disease

เป็นการแพ้สารอาหารที่เรียกว่า gluten ซึ่งพบมากในอาหารพวก ข้าวสาลี ข้าวโอต ข้าวบาร์เรย์ ผู้ป่วยที่เป็นโรคนี้จะมีอาการถ่ายเหลวเป็นน้ำ บางคนถ่ายเป็นมูกมัน แน่ท้องมีลมในท้องมาก คลื่นไส้อาเจียน ปากเป็นแผล บางคนน้ำหนักลด การรักษาต้องหลีกสารอาหารเหล่านี้

Food Intolerance

หมายถึงการแพ้อาหารที่ไม่ได้เกิดจากสารภูมิแพ้ เช่นการที่เราท้องร่วงหลังจากการดื่มนม หรือปวดท้องเนื่องจากการรับประทานอาหารเผ็ด

แพ้อาหาร | สาเหตุของแพ้อาหาร | การวินิจฉัยแพ้อาหาร | เราจะรู้ได้อย่างไรว่าแพ้อาหาร | อาการแพ้อาหาร | การรักษาแพ้อาหาร

โรคภูมิแพ้