หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ


 

หลอดลมอักเสบเรื้อรัง

หลอดลมอักเสบเรื้อรังหมายถึงการอักเสบของหลอดลม มีการบวมของเยื่อบุหลอดลม และมีเสมหะเป็นปริมาณมาก ทำให้ลมผ่านไปยังปอดได้น้อยลง เราจะถือว่าหลอดลมอักเสบเรื้อรังเมื่อมีอาการไออย่างต่อเนื่อง 3 เดือนต่อปีเป็นเวลา 2 ปี

สาเหตุ

  • บุหรี่เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดหลอดลมอักเสบเรื้อรัง

  • การติดเชื้อแบคทีเรียหรือติดเชื้อไวรัสบ่อยๆ

  • สิ่งแวดล้อม เช่นฝุ่น กลิ่น สารภูมิแพ้

เมื่อหลอดลมมีการอักเสบเรื้อรังจะทำให้มีการสร้างเสมหะเป็นปริมาณมาก เยื่อบุหนาตัว ทำให้ติดเชื้อแบคที่เรียและไวรัสได้ง่าย และยังทำให้หายใจลำบาก

โรคแทรกซ้อน

ผู้ที่เป็นโรคหลอดลมอักเสบเรื้อรังมักจะเป็นผู้ที่สูบบุหรี่ เวลาไอก็คิดว่าเกิดจากบุหรี่ เมื่อมีการติดเชื้อก็ทำให้มีการทำลายหลอดลม หากเป็นเรื้อรังจะทำให้ปอดทุกทำลายเกิดเป็นโรคถุงลมโป่งพอง ถึงตอนนั้นก็สายเกินจะรักษา

การรักษา

เรียบเรียง 12/08/2545

   

fb google