หลอดลมอักเสบเรื้อรัง


หลอดลมอักเสบเรื้อรังหมายถึงการอักเสบของหลอดลม มีการบวมของเยื่อบุหลอดลม และมีเสมหะเป็นปริมาณมาก ทำให้ลมผ่านไปยังปอดได้น้อยลง เราจะถือว่าหลอดลมอักเสบเรื้อรังเมื่อมีอาการไออย่างต่อเนื่อง 3 เดือนต่อปีเป็นเวลา 2 ปี

สาเหตุหลอดลมอักเสบเรื้อรัง

 • บุหรี่เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดหลอดลมอักเสบเรื้อรัง

 • การติดเชื้อแบคทีเรียหรือติดเชื้อไวรัสบ่อยๆ

 • สิ่งแวดล้อม เช่นฝุ่น กลิ่น สารภูมิแพ้

เมื่อหลอดลมมีการอักเสบเรื้อรังจะทำให้มีการสร้างเสมหะเป็นปริมาณมาก เยื่อบุหนาตัว ทำให้ติดเชื้อแบคที่เรียและไวรัสได้ง่าย และยังทำให้หายใจลำบาก

โรคแทรกซ้อนหลอดลมอักเสบเรื้อรัง

ผู้ที่เป็นโรคหลอดลมอักเสบเรื้อรังมักจะเป็นผู้ที่สูบบุหรี่ เวลาไอก็คิดว่าเกิดจากบุหรี่ เมื่อมีการติดเชื้อก็ทำให้มีการทำลายหลอดลม หากเป็นเรื้อรังจะทำให้ปอดทุกทำลายเกิดเป็นโรคถุงลมโป่งพอง ถึงตอนนั้นก็สายเกินจะรักษา

การรักษาหลอดลมอักเสบเรื้อรัง

 • ต้องหลีกเลี่ยงสิ่งที่ระคายเคืองต่อหลอดลม เช่นควันบุหรี่ กลิ่น สารเคมีรวมทั้งการติดเชื้อที่คอ ปาก จมูก ไซนัส
 • การให้ยาปฏิชีวนะจะให้เมื่อมีการติดเชื้อแบคทีเรีย
 • ให้ยาขยายหลอดลมซึ่งอาจจะเป็นชนิดรับประทานหรือชนิดพ่น เนื่องจากโรคหลอดลมอักเสบเรื้อรังหลอดลมจะตีบได้ง่าย
 • รักษาน้ำหนักตัวให้เหมาะสม
 • รับประทานอาหารที่มีคุณภาพ
 • ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
 • ฉีดวัคซีนป้องกันไขหวัดใหญ่และปอดบวม
 • หลีกเลี่ยงการติดเชื้อหวัด

เรียบเรียง 12/08/2545

เพิ่มเพื่อน