หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ


 

Viral pneumonia

 

การอักเสบของปอดที่เกิดจากเชื้อไวรัส มักจะพบในเด็ก ผู้ป่วยอาจจะเป็นไม่มากหรืออาจจะเป็นมากจนกระทั้งเสียชีวิต

เชื้อที่เป็นสาเหตุ

ผู้ป่วยปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสชนิดรุนแรง จะพบมีฝ้าขาวที่ปอดข้างขวา

  1. Respiratory Syncytial Virus มักเป็นสาเหตุปอดอักเสบในเด็กเล็ก
  2. Varicella ไข้สุกใสในเด็กอาจจะเกิดปอดบวมได้น้อยกว่า 1 % แต่สำหรับผู้ป่วยที่เป็นผู้ใหญ่อาจจะพบได้ถึงร้อยละ 50 โดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีภูมิคุ้มกันไม่ดี เช่น โรคมะเร็ง โรคเอดส์ ผู้ป่วยจะเกิดอาการหลังมีผื่น 1-6 วันจะมีอาการแน่นหน้าอก ไอเป็นเลือด การตรวจร่างกายไม่พบอะไร
  3. Influenza Virus ปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ แต่บางรายอาจจะรุนแรงถึงกับเสียชีวิตโดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคหัวใจ โรคปอด เบาหวาน

การวินิจฉัย

การรักษา

มียาหลายชนิดสำหรับรักษาปอดอักเสบที่เกิดจากเชื้อไวรัส เช่น

   

fb google