หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ


 

Klebsiella Pneumonia

เป็นการอักเสบของปอดจากเชื้อ Klebsiella  มักเป็นกับผู้ป่วยอายุระหว่าง 40-60 ปี มักเป็นในผู้ที่ดื่มสุราเรื้อรัง โรคประจำตัว เป็นโรคที่มีอัตราการตายสูง

อาการ เหมือนอาการปอดบวมแต่อาการจะเกิดขึ้นทันทีมีอาการหนักกว่า เสมหะเป็นมูกเหนียว มีเลือดปน

การตรวจทางห้องปฏิบัติการ

การรักษา

แพทย์จะพิจารณาเลือกยาปฏิชีวนะอย่างเหมาะสม

   

fb google