หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ


 

Staphylococcal pneumonia

เป็นการอักเสบของปอดที่เกิดจากเชื้อ Staphylococcus aureus มักพบในผู้ป่วยที่ฉีดยาเสพติดเข้าทางเส้นเลือด เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่นอนโรงพยาบาลนาน หรือต้องเจาะคอช่วยหายใจ หรือเป็นตามหลังไข้หวัดใหญ่เชื้อสามารถเข้ากระแสเลือด 2 ทางคือ

อาการ จะเป็นรุนแรงกว่าปอดอักเสบทั่วไป ผู้ป่วยจะหอบมาก มีอาการเขียว

การตรวจทางห้องปฏิบัติการ

การรักษา

   

fb google