หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ


 

Pneumococcal Pneumonia

เป็นการอักเสบของปอดที่เกิดจากเชื้อ Diplococcus pneumoniae ซึ่งเป็นสาเหตุที่พบได้บ่อยที่สุด เชื้อนี้อาจจะให้เกิดปอดอักเสบในคนปกติหรือมีโรคประจำตัว ส่วนใหญ่พบของผู้ป่วยจะอยู่ในวัยหนุ่มสาวหรือกลางคน

อาการเหมือนผู้ป่วยปอดบวม

การตรวจทางห้องปฏิบัติการ

การรักษา

การป้องกัน

โดยการฉีดวัคซีนป้องกัน

   

fb google