หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ


 

Homophilus influenzae

เป็นปอดอักเสบที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย Haemophhilus influenzae พบได้บ่อยในเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปีในผู้ใหญ่พบได้น้อยกว่า และมักพบในผู้ป่วยที่มีโรคเรื้อรัง เช่น โรคหลอดลมอักเสบเรื้อรัง โรคหัวใจ โรคไตวายเป็นต้น

อาการเหมือนปอดอักเสบ

การตรวจทางห้องปฏิบัติการ

การรักษา

ยาที่นิยมใช้คือ ampicillin

การป้องกัน

โดยการฉีดวัคซีน

   

fb google