ปอดบวม Mycoplasmal pneumonia


Mycoplasmal pneumonia

เป็นปอดอักเสบเกิดจากเชื้อ Mycoplasmal pneumonia มักจะเกิดในเด็กและหนุ่มสาว มักจะเกิดการระบาดในชุมชนที่อยู่หนาแน่น เช่นโรงเรียน กองทหารจากน้ำลายและเสมหะ ความรุนแรงมีได้ตั้งแต่อาการเบาๆจนถึงอาการหนัก แต่ไม่ถึงกับเสียชีวิต

อาการ

อาการเบื้องต้นเหมือนไข้หวัด ปวดตามตัว แสบคอ ไอมีเสมหะสีเหลือง บางครั้งอาจจะมีเลือดปน โรคจะค่อยๆเป็นไม่เหมือนเชื้อแบคทีเรียซึ่งเป็นเร็วและรุนแรง

การวินิจฉัย

 • เจาะเลือดตรวจ CBC มักจะปกติ ถ้าเป็นเชื้อแบคทีเรียเม็ดเลือดขาวจะสูง
 • ตรวจเสมหะพบแต่เม็ดเลือดขาวไม่พบเชื้อแบคทีเรีย
 • X-ray ปอดพบรอยฝ้าขาวที่ปอด
 • เจาะเลือดตรวจ cold agglutinin มากกว่า 1:64 ก็ให้การวินิจฉัยได้ หรือเจาะเลือด 2 ครั้งห่างกัน 2 สัปดาห์ถ้าค่าที่สองมากกว่าค่าแรก 4 เท่าก็ให้การวินิจฉัยได้

การรักษา

 • ยาปฏิชีวนะที่ใช้คือ tetracycline หรือ erythromycin 500 mg รับประทานวันละ 4 ครั้ง
 • ยานี้ทำให้หายเร็วขึ้นแต่ผู้ป่วยยังมีเชื้ออยู่ได้ 1-2 สัปดาห์
 • ผู้ป่วยบางรายอาจจะมีอาการไอ หรืออ่อนเพลียได้อีกหลายสัปดาห์

โรคแทรกซ้อน

 • มีการอักเสบของเยื่อแก้วหู ทำให้ผู้ป่วยมีอาการปวดหู
 • ผุ้ป่วยอาจจะมีโลหิตจางจากการแตกของเม็ดเลือดแดง hemolytic anemia
 • เยื่อหุ้มหัวใจ และกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ ผู้ป่วยจะมีอาการหัวใจวาย เหนื่อย และแน่นหน้าอก
 • ผุ้ป่วยอาจมีผื่น erythema nodusum
 • ผู้ป่วยอาจจะมีเยื่อหุ้มสมองและสมองอักเสบได้

back

เพิ่มเพื่อน