หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ


 

Mycoplasmal pneumonia

เป็นปอดอักเสบเกิดจากเชื้อ Mycoplasmal pneumonia มักจะเกิดในเด็กและหนุ่มสาว มักจะเกิดการระบาดในชุมชนที่อยู่หนาแน่น เช่นโรงเรียน กองทหารจากน้ำลายและเสมหะ ความรุนแรงมีได้ตั้งแต่อาการเบาๆจนถึงอาการหนัก แต่ไม่ถึงกับเสียชีวิต

อาการ

อาการเบื้องต้นเหมือนไข้หวัด ปวดตามตัว แสบคอ ไอมีเสมหะสีเหลือง บางครั้งอาจจะมีเลือดปน โรคจะค่อยๆเป็นไม่เหมือนเชื้อแบคทีเรียซึ่งเป็นเร็วและรุนแรง

การวินิจฉัย

การรักษา

โรคแทรกซ้อน

back

   

fb google