หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ

 

โปแตสเซี่ยม

หน้าที่ของโปแตสเซี่ยม

โปแตสเซี่ยมเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของเซลล์ต่าง เนื้อเยื่อ และอวัยวะต่างๆ นอกจากนั้นยังทำหน้าที่ร่วมกับเกลือ โซเดียม คลอไรด์ แคลเซี่ยม แมกนีเซี่ยมในการนำไฟฟ้า โปแตสเซี่ยมยังเป็นแร่ที่สำคัญในการบีบตัวของกล้ามเนื้อทั่วไป และกล้ามเนื้อหัวใจ และระบบทางเดินอาหาร การที่มีค่าโปแตสเซี่ยมสูงไปหรือต่ำเกินไปอาจจะส่งผลเสียต่อร่างกาย เช่นหัวใจเต้นผิดปกติหรือหยุดเต้น กล้ามเนื้ออ่อนแรง

 

ร่างกายคนเราปรับสมดุลของโปแตสเซี่ยมโดยได้รับจากอาหารและน้ำดื่ม และสูญเสียทางปัสสาวะ เหงื่อ และทางเดินอาหาร

โปแตสเซี่ยมพบได้ในอาหารหลายประเภท เช่น เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ นม

ความผิดปกติที่พบได้

ความสมดุลของโปแตสเซี่ยม

ร่างกายจะมีความสมดุลของเกลือแร่ ความสมดุลของโปแตสเซี่ยมขึ้นอยู่กับปริมาณของ เกลือโซเดี่ยม และแมกนีเซี่ยม กล่าวคือหากเรารับประทานเกลือโซเดียมมากไปจะทำให้เกลือโปแตศเซี่ยมต่ำลง นอกจากนั้น การอาเจียน หรือถ่ายเหลว เหงื่ออกมาก หรือการขาดสารอาหารจะทำให้เกลือโปแตสเซี่ยมต่ำลง

ภาวะโปแตสเซี่ยมในเลือดต่ำ Hypokalemia

เกิดจากกร่างกายเสียเกลือแร่โปแตสเซี่ยมซึ่งเกิดได้ทั้งทางปัสสาวะเช่นการได้รับยาขับปัสสาวะ หรือทางเดินอาหาร เช่นการเกิดคลื่นไส้หรือ่ายเหลวหากต่ำมากๆจะเกิดอาการ อ่อนแรงกล้ามเนื้อ ไม่มีแรง ท้องอืด หากเป็นมากอาจจะทำให้เกิดหัวใจเต้นผิดปกติ หรือเกิดการเปลี่ยนแปลงของคลื่นไฟฟ้าหัวใจ หากเกิดอาการดังกล่าวจำเป็นต้องรีบให้การรักษา

ความดันโลหิตสูง

มีรายงานว่าหากโปแตสเซี่ยมในเลือดต่ำจะทำให้เกิดความดันโลหิตสูง เมื่อให้เกลือแร่โปแตสเซี่ยมจะทำให้ระดับความดันโลหิตลดลงได้ สำหรับคนทั่วไปไม่แนะนำให้ซื้อรับประทานเองเพราะอาจจะเกิดผลข้างเคียง

โปแตสเซี่ยมและโรคกระดูกพรุน

จากการศึกษาพบว่าการได้รับโปแตสเซี่ยมอย่างเพียงพอจะป้องกันโรคกระดูกพรุนได้

โปแตสเซี่ยมกับโรคอัมพาต

การได้รับโปแตสเซี่ยมจากธรรมชาติอย่างเพียงพอจะลดการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง แต่การรับประทานโปแตสเซี่ยมเม็ดไม่ได้ลดการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง

แหล่งอาหารที่ให้โปแตสเซี่ยม

ได้ผลไม้เช่นกล้วย มะนาว ส้ม avocados, cantaloupes, มะเขือเทศ มันฝรั่ง ปลาsalmon, cod,ไก่และเนื้อสัตว์

ขนาดที่ต้องการประจำวัน

ในเด็ก

Adult

ต่อหน้าที่ 2 | การให้โปแตสเซี่ยมในการรักษาความดันโลหิต | ภาวะโปแตสเซี่ยมสูง | โปแตสเซี่ยมในเลือดต่ำ | ปริมาณโปแตสเซี่ยมในอาหาร

   

 


fb google