หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ


 

การรักษาหัวใจสั่นพริ้ว Atrial fibrillation

เมื่อเกิดภาวะหัวใจสั่นพริ้วจะทำให้เกิดผลเสียคือทำให้หัวใจสูบเลือดไปเลี้ยงร่างกายลดลงร้อยละ 20 ซึึ่งอาจจะกระตุ้นให้โรคหัวใจวายกำเริบ นอกจากนั้นการที่หัวใจสั่นพริ้วจะทำให้เพิ่มความเสี่ยงของการเกิดลิ่มเลือดในหัวใจ ในการรักษาหัวใจสั่นพริ้วจะต้องรักษาที่สาเหตุเช่นต่อมไทรอยด์เป็นพิษซึ่งอาจจะทำให้หัวใจเต้นเป็นปรกติ เป้าหมายในการรักษาหัวใจสั่นพริ้วได้แก่

ผู้ป่วยรายใดต้องรักษา

การเปลี่ยนจังหวะการเต้นของหัวใจ Rhythm control

การเปลี่ยนจังหวะการเต้นของหัวใจ จากหัวใจเต้นสั่นพริ้ว atrial fibrillation ให้เป็น sinus rhythm จะเป็นเป้าหมายของการรักษา อ่านที่นี่

การลดอัตราการเต้นของหัวใจ Rate control

สำหรับผู้ป่วยที่ไม่สามรถจะเปลี่ยนจังหวะการเต้นของหัวใจ การรักษาจะเน้นที่ควบคุมอัตราการเต้นของหัวใจมิให้อยู่ระหว่าง 60-100 ครั้งต่อนาที อ่านที่นี่

การป้องกันการเกิดลิ่มเลือด Preventing blood clots

การเต้นสั่นพริ้วจเพิ่มความเสี่ยงการเกิดลิ่มเลือด ซึ่งจะทำให้เกิดโรคอัมพาต หากลิ่มเลือดลอยไปอุดหลอดเลือดแดง การให้ยาต้านการแข็งตัวของเลือด จะเป็นการป้องกันอัมพาต อ่านที่นี่

รายละเอียดในการดูแลรักษาผู้ป่วย atrial fibrillation อาจแบ่งเป็นกลุ่มได้ดังนี้

การรักษาผู้ป่วยที่เป็น กลุ่มผู้ป่วยที่เป็นโรคหัวใจสั่นพริ้วที่เป็นใหม่

การรักษา AF Recurrent paroxysmal atrial fibrillation 

การรักษา Persistent atrial fibrillation

การรักษาที่สาเหตุของการเกิดหัวใจเต้นสั่นพริ้ว

สาเหตุของการเกิดหัวใจเต้นสั่นพริ้วมีได้หลายสาเหตุดังนั้นการรักาาหัวใจเต้นสั่นพริ้วจะต้องรกษาที่ต้นเหตุซึ่งจะป้องกันมิให้เกิดหัวใจเต้นสั่นพริ้วหลังจากรักษา

การวินิจฉัยโรค โรคแทรกซ้อน

fb google