หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ


 

สัปดาห์ที่สิบเอ็ด

ระยะนี้เรียก fetus ลำตัวเด็กเริ่มจะยาวขึ้น เห็นหูได้ชัดเจนและเคลื่อนมาอยู่ด้านข้าง ขนาดของหัวจะมีขนาดประมาณครึ่งหนึ่งของลำตัว มีการสร้างเม็ดเลือดแดงที่ตับ ระยะนี้เริ่มจะแยกเพศได้ แต่จะได้ชัดเจนที่ 14 สัปดาห์ ในระยะนี้เด็กจะเจริญเติมโตอย่างรวดเร็วจากมีขนาด 5 ซมถึง 20 ซม เส้นเลือกที่รกจะมีขนาดใหญ่ขึ้น และมีจำนวนเพิ่มขึ้น

สัปดาห์ที่11

 

 

 

การเปลี่ยนแปลงของคุณแม่

ระยะนี้ทารกในครรภ์จะเจริญอย่างรวดเร็ว แต่รูปร่างคุณแม่ยังไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก จะพบว่าคุณแม่มีผมดกมากขึ้น เล็บยาวเร็วขึ้น

การดูแลตัวเอง

การตั้งครรภ์ การตั้งครรภ์ไตรมาส1 สัปดาห์ที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

การตั้งครรภ์สัปดาห์ที่10 การตั้งครรภ์สัปดาห์ที่12

fb google