หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ


 
 

การเปลี่ยนแปลงของทารก

ขนาดของทารกยังมีขนาดเล็กมากเรียกตัวอ่อนระยะนี้ว่า Blastocystมีขนาดเท่าหัวเข็มหมุด ซึ่งจะแบ่งตัวอย่างรวดเร็ว ส่วนหนึ่งของ Blastocyst จะกลายเป็นรกซึ่งส่วนนี้จะสร้างฮอร์โมน hCG (human chorionic gonadotropin) ฮอร์โมนนี้จะตรวจพบในขณะตั้งครรภ์

น้ำคร่ำในมดลูกจะป้องกันการกระแทก ช่วงนี้ทารกจะมีการพัฒนา สมอง ประสาทไขสันหลัง หัวใจ และทางเดินอาหาร

การดูแลตัวเองของคุณแม่

การตั้งครรภ์สัปดาห์ที่2 การตั้งครรภ์สัปดาห์ที่4

fb google