สัปดาห์ที่1 แสดงการปฏิสนธิ

แสดงการพัฒนาการของทารกในครรภ์ตั้งแรกเริ่มปฏิสนธิจนใกล้คลอด

สัปดาห์แรกเริ่มจะมีการปฏิสนธิ จะไม่มีอาการอะไร ส่วนทารกก็ยังเป็นเซลล์มีการแบ่งตัวเท่านั้น 

เพิ่มเพื่อน