หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ


 

แสดงการพัฒนาการของทารกในครรภ์ตั้งแรกเริ่มปฏิสนธิจนใกล้คลอด

สัปดาห์แรกเริ่มจะมีการปฏิสนธิ จะไม่มีอาการอะไร ส่วนทารกก็ยังเป็นเซลล์มีการแบ่งตัวเท่านั้น

   

fb google