หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ


 

ทารกติดตั้งครรภ์เกินกำหนด

ปกติการตั้งครรภ์จะใช้เวลาประมาณ 40 สัปดาห์หรือประมาณ 280 วันหลังจากประจำเดือนครั้งสุดท้าย คุณแม่ส่วนใหญ่จะคลอดหลังจากนั้นไม่เกิน 1 สัปดาห์ แต่ก็มีคุณแม่บางท่านที่คลอดก่อนกำหนด หากไม่คลอดภายใน 41 สัปดาห์แพทย์ที่ดูแลท่านจะแนะนำใหคุณแม่กระตุ้นให้เกิดการคลอดเช่น การกระตุ้นที่ปากมดลูกซึ่งจะกระตุ้นให้มีการคลอดโดยธรรมชาติ หากคุณแม่ยังไม่คลอดแพทย์ที่ดูแลท่านจะนัดวันที่จะกระตุ้นให้เกิดการคลอด

หากยังไม่คลอดหลังจากตั้งครรภ์ 42 สัปดาห์แพทย์จะตรวจทั้งคุณแม่ และทารกเพื่อประเมินความแข็งแรงของแม่ และทารก มีการตรวจอัลตราซาวด์ มีการตรวจ NST | Biophysical การเคลื่อนไหวการเต้นของหัวใจเด็ก เพื่อประเมินสุขภาพของเด็ก หากเด็กแข็งแรงแพทย์จะแนะนำให้มีการกระตุ้นให้เกิดการคลอด คุณแม่ควรจะปรึกษาแพทย์ที่ดูแลถึงประโยชน์และโทษของการกระตุ้นให้เกิดการคลอด

เด็กที่มีอายุเกิน 42 สัปดาห์ จะมีผลเสียอย่างไร

เนื่องจากว่าอายุครรภ์ 12 สัปดาห์รกจะเริ่มเสื่อมสภาพทำให้ทารกจากขาดเลือด ดังนั้นเด็กอาจจะได้รับเลือดและออกซิเจนไม่เพียงพอซึ่งจะเสี่ยงต่อการเสียชีวิตดังนั้นคุณแม่ที่มีอายุครรภ์ 41 สัปดาห์หากยังไม่คลอดควรจะปรึกษาแพทย์ แพทย์อาจจะนัดผ่าตัดคลอด

   

fb google